1. Създаване на резервационни единици
 2. Сортиране на стаи
 3. История на капацитета
 4. Създаване и употреба на статусите на стаите
 5. Автоматично разпределение на стаи
 6. Случайно разпределение на стаи


Стаите са индивидуални единици за отдаване под наем. В зависимост от типа обект те могат да бъдат: апартаменти, вили, бунгала, легла, места и т.н.Създаване на резервационни единици

Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Стаи".


За да създадете една резервационна единица, щракнете върху бутона "Добави стая":

 • Номер - въведете номера/името на резервационната единица.
 • Тип стая - изберете типа на резервационната единица.
 • Описание - вътрешно описание на резервационната единица.
 • Местоположение - конкретното местоположение на резервационната единица (може да проверите следната статия "ОРС: Карта на местоположенията" за повече подробности).
 • Активен период - моля, насочете се към секцията "История на капацитета" по-долу.
 • Домакински сектор - може да посочите домакинския сектор на стаята.
 • Кодове на вратите на стаите и кодове на вратите за общите помещения - използва се само, ако система за електронно заключване на вратите на стаите е свързана с Clock PMS+. Повече подробности се предоставят въз основа на типа заключваща система за врати, която се използва.


За да създадете множество резервационни единици наведнъж, щракнете на бутона "Редактиране на стаи":

 • С бутоните "Добави 1 стая" или "Добави множество стаи" може да добавите резервационни единици от същия екран..
 • Наличните полета са - Номер, Тип стая, Описание, Местоположение, Кодове на врати на стаи, Кодове на врати на общи помещения и Домакински сектор.
 • Всяка новосъздадена резервационна единица ще бъде активна от първия ден на 2 месеца преди датата на създаване на резервационната единица, т.е. ако създадете стаята на 7 април, тя ще бъде активна най-рано от 1 февруари.


Сортиране на стаи

Щракнете върху бутона "Сортиране" в горния край на страницата. Може да завлечете всяка резервациона единица, за да приложите желаното сортиране.


История на капацитета

Капацитетът на обекта се формира от всички стаи в него. Борят на статите (капацитетът) може да се промени с времето (поради реновации, разширения и т.н.). Използвайте полетата "Активно от" и "Активно до" (незадължително) на екрана за настройки на стаите, за да дефинирате времевата рамка за всяка стая. Ако е извън тази времева рамка, стаята не се включва в хотелския капацитет:


Стая също така може да бъде временно извадена от свободните стаи. За тази цел използвайте предварително зададените от системата статуси на стаите или други подобни, създадени от вас. Стаите с подобен статус не са налични за резервиране, но те се включват в капацитета.


Основната разлика между тези стаи и изключените от хотелския капацитет е в прогнозната заетост и при изчислението процента на заетост (капацитет / заети стаи).


Създаване и употреба на статусите на стаите

Може да създадете различни типове статуси на стаи, като отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "OSS тип стая" и щракнете върху бутона "Добави". Въведете име и изберете цвят за Календара на стаите за всяка от тях. Вече зададени, те могат да бъдат избирани като предварително зададени типове или редактирани от падащото меню на Календара на стаите  за всяка стая или като използвате OSS бутоните на екрана за настройки на стаите. Може също така да въведете описание за всеки статус.


Автоматично разпределение на стаи

Ако е активирано:  Системата ще опита автоматично да разпредели свободна стая за всяка резервация за тип стая при създаването на резервацията. По този начин всички резервации от канален мениджър, ОРС, импорти и т.н. ще получат автоматично номер на стая, ако има свободни стаи. Функционалността се активира само при създаване на резервация и няма да презапише избраната стая (в случай че резервацията е била създадена с избрана стая).


Ако е деактивирано : Системата няма да разпредели стая при създаването на резервацията.


Случайно разпределение на стаи

Тази опция контролира кои от свободните стаи могат да бъдат избрани за резервация при прилагане на автоматичното разпределение на стаи (ако е активирано "Автоматично разпределение на стаи" или потребител активира автоматичното разпределение на стаи от резервацията), в случай че има повече 1 стая за избиране.


Ако е активирано : Случайното разпределение на стаи ще разпредели случайно избрана свободна стая. Така употребата на стаи ще се балансира с времето..


Ако е деактивираноСлучайното разпределение на стаи ще разпредели първата свободна стая от списъка. Така употребата на стаи ще следва реда на подреждане на стаите.. 


Забележка: Когато се използва, тази функционалност автоматично ще разпредели стая, която е свободна за целия престой.