Производни тарифи - сума и процент

Променена на: Fri, 21 окт, 2022 at 7:17 AM

Print

Какво са производните тарифи

Производните тарифи предоставят по-гъвкави тарифи, основани на вашите стандартни тарифи.

Производните тарифи изчисляват своите цени чрез добавяне или изваждане на суми (Производна тарифа - сума) или процент (Производна тарифа - процент) към/от съществуваща тарифа.

Когато цените в стандартна тарифа се променят, цените в производните им тарифи също се променят. Това сериозно улеснява управлението на тарифи, намалява възможността за грешки и в крайна сметка ви пести много време.

Случаи, в които производните тарифи могат бъдат изключително полезни

Производните тарифи могат да бъдат използвани за различни случаи. Ето някои от най-честите такива:

  • Тарифи за различни пансиони - Често цената за настаняване, включващо хранения (BB, HB, FB), е по-висока от фиксираната цена само за стая. Това лесно се управлява с производна тарифа - сума, базирана на тарифа само за стаята.

  • Тарифи за различни политики по гарантиране/анулиране - Като използвате производни тарифи, можете да зададете тарифите, при които не се възстановяват суми, винаги да бъдат с определена сума или процент по-ниски от вашите гъвкави тарифи.

  • Промоционални тарифи - С използването на производни тарифи - процент можете да зададете производни тарифи, които предлагат намаления за конкретни периоди и се изчисляват автоматично с процент отстъпка спрямо базовата тарифа.

  • Тарифи за различни канали за продажба - Clock PMS+ е много гъвкав в своята функционалност и ви позволява да публикувате/употребявате една тарифа в много канали за продажба (вашия уебсайт, ОТА/канален мениджър и други). Но при използването на подобен подход нямате достатъчно голям контрол - ако желаете да спрете продажбите само за определен канал, не можете, тъй като това ще спре продажбите по всички канали. За да справите с този проблем, може да създадете отделни тарифи за всеки канал за продажби и по този начин може да спрете продажбите по един канал, докато продължите да продавате по другите. По отношение на ценообразуването, тези отделни производни тарифи може да имате разлика в цената (например 15% по-високи от тези на уебсайта ви) или да нямате разлика в цената спрямо базовата тарифа.

Специфика

  • Производните тарифи могат да имат същата цена като базовата тарифа - просто не прилагате ценова/процентна разлика.
  • Производните тарифи могат да бъдат базирани на други производни тарифи - например RO тарифа е вашата база; BB е с 50 британски лири по-висока от базовата; HB е с 50 британски лири по-висока от BB.
  • Ограниченията на производните тарифи са независими и не се влияят от тези в базовите тарифи - например, ако приложите спиране на продажбите в базовата тарифа, производните тарифи ще продължат да се продават. Ако базовата тарифа има ограничение Макс 2 възрастни, то няма да се прехвърли към производната тарифа. Трябва да се приложите ограничението в производната също така (със същата стойност или различна стойност - например производната ще има ограничение Макс 3 възрастни вместо това).
  • Тъй като производните тарифи зависят от базовите, ако базова тарифа няма цена за сезон или ден, няма да има цена за тях в нейната производна тарифа също.
  • Сезоните в производна тарифа могат да се различават от тези в нейната базова тарифа.
  • Производните тарифи могат да задават различни стойности за различните сезони, уикенд и специални дни. Те ще бъдат добавени или извадени от цените на базовата тарифа, например през високия сезон производната е с 75% по-висока от базовата, докато през нисък сезон производната е с 25% по-висока.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница