С Clock PMS+ отнема само няколко щраквания, за да генерирате и изпратите имейли с потвърждение на разервация, базирани на предварително зададен имейл шаблон. Цялата информация за резервацията в тези имейли е или зададена предварително, или се извлича автоматично от съответните резервации в системата.


За ваше удобство сме разделили имейлът с потвърждение в17 секции, за да покажем как Clock PMS+ създава имейл с потвърждение за всяка резервация в системата:

1 – Горен колонтитул

Текстът тук може да се появи на всички ваши имейли с потвърждение на резервация, ако бъде предварително зададен:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница";
 • Попълнете желания текст в полето "Горен колонтитул";


2 – Име на госта

Името тук се попълва автоматично от Clock PMS+, като се използва името на госта от съответната резервация.


3 - Текст на съобщението за потвърждение

Това е  встъпителен текст, който придружава данните резервация. За да го зададете предварително:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху  "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница";
 • Въведете желания текст в полето "Текст на съобщението за потвърждение";
 • Запишете

4 – Линк към Личния портал

Този линк се появява във вашите имейли с потвърждение на резервация, ако разширението "Личен портал" е инсталирано.

5 – Хотелско лого

За да научите как логото на вашия хотел да се появява на вашите имейли с потвърждение на резервация, вижте: Лого.

6 – Информация за контакт с хотела

Информацията за контакт с хотела, която се появява в тази секция може да бъде въведена, като отидете на:

 • "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница ";
 • След това попълнете полето "Страница - Данни за контакт с хотела" с желаната информация за контакт с хотела;

7 – Потвърждение #

Номерът на потвърждението съвпада с номера на резервацията в системата.

8 – Хотелско име

Хотелското име в тази секция е зададеното в полето "Хотелско име", като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - екран "Данни за акаунт".

9 – Данни за резервацията

Тези данни за резервацията се извличат от съответната информация, съхранявана в системата за всяка резервация.

10 – Гаранции

За  да да се появява тази секция в имейл с потвърждение на резервация, трябва да е била избрана опция за гарантиране на резервацията. За повече информация относно гаранциите, вижте: Гаранционни политики.

11 – Изискуем депозит

Сумата, показвана в тази секция, се изчислява автоматично в съответствие с настройките за съответната опция за гарантиране. За повече информация: Резервация: Гаранция и потвърждение.

12 – За плащане

Това е оставащата сума за плащане от изискуемият депозит.

13 – Общо за  резервацията

Clock PMS+ калкулира сумата в тази  секция на базата на начисленията за стая и другите приложими начисления за резервацията.

14 – Карта на разположението

За да научите как да се показва картата на вашето разположение във вашите имейли с потвърждение , see: Карта на разположението.

15 - Име и описание на гаранцията

Когато е избрана опция за гарантиране на екрана за създаване/гарантиране, името и описанието на гаранцията могат да се появяват н имейла  с потвърждение на резервацията, ако:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Описание/Превод на Гаранции";
 • Въведете имената и описанията на вашите гаранции, които трябва се показват, в съответните полета;
 • Запишете;

16 – Политика на хотела

Следвайте стъпките по-долу, за да ви се показва политиката на хотела на всички ваши имейли с потвърждение на резервация:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Потвърждение на резервация – Политика на хотела";
 • Въведете името и описанието на вашата хотелска политика в съответните полета;
 • Запишете

17 – Долен колонтитул

Както при секцията "Горен колонтитул" текстът тук може да се появява на всички ваши имейли с потвърждение на резервация, ако е зададено предварително:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница ";
 • Попълнете желания текст в полето "Долен  колонтитул;
 • Запишете;

Тема на съобщение

С Clock PMS+ темата на всички имейли с потвърждение на резервация могат да бъдат зададени предварително по следния начин:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове" и щракнете върху "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница ";
 • В полето "Тема на "Тема на съобщението за потвърждение" веведете текста, който да се използва като тема на вашите имейли за потвърждение;
 • Запишете