Езици и текстове

Променена на: Tue, 24 ян, 2023 в 12:21 PM

Print

Разделът "Езици и текстове" в настройките - меню Настройки->Всички настройки->Езици и текстове - ви позволява да добавяте и изменяте писмено съдържание, което се вижда от гостите. Това включва вашата обща хотелска политика, имена и описания на типове стаи, имена и описания на политики по гарантиране и анулиране, имена и описания на тарифи и много други. Освен това може също да изменяте и добавяте съдържание към вградените шаблони за потвърждение на резервация, запитване за резервация, фолиа и други (ако не използвате ваши собствени шаблони) и дори ще можете да изменяте имената и етикетите на полетата във вашия BookDirect (ОРС)  и портала MyBooking (Личния портал).

И накрая чрез този раздел може да добавяте различни езици, на които може да предлагате съдържание - самите портали BookDirect и MyBooking, както и различни имейл, фолио шаблони и други.

Как работят езиците в Clock PMS+

Всяка резервация в Clock PMS+ обикновено има профил на "основния гост", закачен за резервацията.

С избирането на език си гарантирате, че всяка автоматична комуникация - имейли от Гест Мейлъра, имейли за потвърждение и други се изпращат на избрания език, доколкото сте създали имейл шаблон за езика. Порталът MyBooking (Личният портал) и  Онлайн настаняването ще се отворят на избрания език, когато гостът ги достъпи. Винаги когато желаете да изпратите ръчно имейл,  първо ще бъде зареден шаблонът на съответния език.

Езиците могат да бъдат избрани за всеки профил на гост в резервация, но този на основния гост контролира езика на резервацията.

Език може да бъде избран ръчно за профил на гост от потребител или може да бъде зададен автоматично със създаването на резервация на базата на езика, избран в BookDirect (ОРС).

Добавяне на езици

За да добавите език, просто отидете на меню Настройки->Всички настройки->Езици и текстове и от бутона "Нов/а" изберете езика, който желаете да добавите.

Веднъж щом добавите вашия език, може да използвате два бутона за контрол:

  • По подразбиране (1) - изберете кой от езиците да бъде по подразбиране. Това ще конфигурира BookDirect (ОРС) или портала MyBooking, за да се отваря на този език по подразбиране (за портала, това е приложимо, в случай че няма друг избран език в профила на госта, освен този по подразбиране). Различните шаблони, които можете ръчно да изпратите, ще бъдат първоначално изпратени на този език. Разбира се, можете да изберете шаблон на друг език.
  • Направи публичен/Скрий (2) - показва или скрива езика от BookDirect (ОРС) и портала MyBooking (Личния портал).

Добавяне на съдържание за всеки език

Всеки ред в раздела за съдържание се отнася за различна функционалност или елемент в системата. Няма нужда да попълвате всички редове. Много от тях ще са свързани с функционалности на системата, които няма да използвате или просто нямате нужда да добавяте или променяте съдържанието. 

Трябва просто да попълните тези, които ще бъдат реално в употреба.

Разбира се, кои ще се използват е строго индивидуално за хотела, но от нашия опит можем да ви препоръчаме да попълните следните раздели за всички езици, които ползвате:

  • Потвърждение на резервация - Политика на хотела - въведете общите условия и хотелската политика, които се прилагат за всички гости, независимо от резервираната тарифа. Това са времената за настаняване/напускане, политиките относно тютюнопушенето, домашните любимци и много други. Те ще бъдат видими на последната стъпка от резервационния процес в BookDirect (ОРС)  и вграденото съобщение за потвърждение на резервация.
  • Гаранционна политика - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" (вижте повече информация по-долу) на Гаранционната политика и нейното описание  - какво трябва гостът да направи, за да гарантира своята резервация. Освен това, в този раздел трябва да опишете приложимата Политика по анулиране също така.
  • Тип стая - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" за всеки тип стая и тяхното описание - размер, удобства и т.н.
  • Тарифа - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" за тарифите, публикувани във вашия BookDirect и описание - това е цената, включваща и данъка; има ли приложим туристически данък и какъв е размерът му; ако е пакетна тарифа - какво се включва и т.н.
  • Шаблон за начисление - описание/превод - това не е задължително и следва да бъде попълнено, ако предлагате допълнителни услуги  във вашия BookDirect (WRS) или MyBooking Portal (Личния портал).  Въведете "Име, видимо за гостите" за услугите, които предлагате, както и описание.

Важно: Не забравяйте да добавите имена, видими за гостите и описания за всеки език, който ще използвате, за да предоставите цялостна персонализация за гостите на предпочитания от тях език.

Забележка: Много от другите раздели се свързват с вградените шаблони или определени функционалности в системата, за които може да добавите или измените съдържание. Може да ги разгледате и добавите съдържание. Ако не сте сигурни, за какво се отнася определен раздел или не намирате съдържанието, което сте добавили, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка. 

Имена, видими за гостите

В много от разделите и определено в болшинството от посочените по-горе, освен полето за описание, може да добавите "Име, видимо за госта" към елемента. Тази функционалност ви позволява да създадете вашите елементи (типове стаи, тарифи и т.н.) с кратки имена или кодове  вътре в системата, но да имате пълно професионално име, което да се вижда от госта.

По-долу е показан пример, където нашият тип стая в системата е наречен "ДВОЙНА" , но ние сме приложили "Име, видимо от госта" - "Двойна стая", което и ще види гостът.

Локализация на етикетите

Всички етикети се локализират на основните системни езици на Clock PMS+. Това са езиците, на които оперира целият потребителски интерфейс (може да ги проверите от меню Настройки->Всички настройки->Потребители->редактирай потребител-> поле Език).

Ако един или повече от езиците, които сте добавили, не е сред системните езици, поддържани в Clock PMS+, имате опцията да преведете етикетите от всички екрани, които се виждат от гостите.

Етикетите, които имаме предвид, са етикетите на различните полета и други текстове в BookDirect (ОРС) и портала MyBooking (Личния портал).

Може да промените етикетите и текстовете от разделите:

  • Други етикети/преводи - за текстовете в ОРС
  • Персонален портал на госта/Разширени преводи - за текстове на портала MyBooking

Съвет: Въпреки че тази функционалност е насочена към езици, за които няма преводи по подразбиране, може също така да промените етикетите по подразбиране за поддържаните езици. Например за английски език, може да промените етикета на полето, което се използва за въвеждане на броя възрастни от "Възрастни" на "Гости" или да промените част от формулировката на етикета.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница