BookDirect за верига хотели - Настройки

Променена на: Tue, 30 май, 2023 в 7:57 AM

Print

Настройка

Важно: Всеки хотел следва да има собствен напълно настроен BookDirect, за да може да бъде използван в груповия модул.

Настройката на груповия модул е много лесна и ясна.

За да настроите модула, отидете на меню Настройки -> Всички настройки -> Онлайн продажби -> BookDirect за Групи.

Забележка: Ако използвате стария екран "Всички настройки", отидете на меню Настройки -> Всички настройки -> Уеб -> BookDirect за Групи.

  • Покажи Бонус/Фирмен/Блок код (1) - активирайте или деактивирайте полетата за код за груповия модул.
  • Сортиране на хотели (2) - задайте реда за подреждане на хотелите. Моля, обърнете внимание, че хотелите, които нямат  наличност за желания период, ще бъдат поставени в дъното на списъка. 
  • Езици (3) - изберете на кои езици бихте желали да предлагате BookDirect за Групи и кой ще се използва по подразбиране.  
  • Име на бранда (4) - въведете името на бранда (групата). То е видимо в горния ля ъгъл на BookDirect за Групи.

След попълването на тези настройки, придвижете се надолу по екрана до раздел "Хотели", където ще видите показани всеки от вашите хотели. 

Щракнете върху хотелите и ще се покажат следните настройки:

  • Местоположение (1) - въведете местоположението на този хотел - това може да бъде район на града, град, държава и т.н. Този хотел ще бъде предлаган, заедно с другите хотели, отбелязани със същото местоположение при избирането на желаната дестинация от гостите. 
  • Карта на местоположението/Карта на местоположението - описание (2) - те се наследяват автоматично от настройките на съответния акаунт. Прочетете повече за тези местоположения тук
  • Описание на хотел (3) - добавете описание на хотела, което да е видимо за гостите, когато проверяват допълнителните детайли относно този конкретен хотел.
  • Галерия с изображения (4) - добавете изображения на хотела, които се виждат от гостите, когато проверяват допълните детайли за конкретния хотел. 

Брандиране

Може да зададете изгледа на модула "BookDirect за Групи", като отидете на раздел "Изглед". Опциите за брандиране са същите като тези BookDirect за отделни хотели. Прочетете повече за BookDirect брандирането тук.

Интеграция на вашия уебсайт

Подобно на BookDirect за отделни хотели, направихме интеграцията на модула да бъде много бърза и лесна. Ще трябва само да копирате скрипта за интеграция и  да го поставите на вашия уебсайт. Може да намерите и донастроите скрипта за интеграция от  бутона "Интеграционен скрипт" (1) в раздел "Уебсайт интеграция".

Модулът BookDirect за хотелски групи може също така да работи в самостоятелен режим - без да е интегриран във вашия уебсайт. Може да си набавите неговия линк от "Самостоятелен URL" (2) и да го споделите. Ако ви е нужна допълнителна помощ във връзка с интеграцията, можете винаги да се насочите към "Помощ за интеграция" (3) или да се свържете с екип за обслужване на клиенти.

Конструктор на линкове

Функционалността "Конструктор на линкове" се е доказала като много полезна за хотелите поради възможността си да генерира линкове за 'Call-to-action' или HTML бутоните на вашия уебсайт. За да се възползвате максимално от тази функционалност, сме я добавили към модула "BookDirect за Групи". За да достъпите конструктора на линкове за груповия модул, отидете на настройките и се придвижете до раздела "Конструктор на линкове". Може да намерите изчерпателна информация относно употребата тук - Конструктор на линкове.

Ако сте интегрирали вече BookDirect за Групи на вашия уебсайт, добавете адреса на страницата в "Уебсайт URL по подразбиране". По този начин всякакви линкове, които генерирате през  Конструктора на линкове, ще включват адреса на вашия уебсайт, а не адреса на BookDirect за отделен хотел.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница