Актуализация Clock PMS+ (12 декември 2022)

Променена на: Tue, 13 дек, 2022 в 7:41 AM

Print

Подобрения

  • Канални мениджъри - някои канали изпращат като забележки информация, която наподобява данни за кредитни карти. В резултат на това резервациите не се импортират и се генерират грешки. С промените, направени в текущата актуализация, резервациите ще се импортират, а проблемните данни ще бъдат маскирани.
  • Търсенето на Компании е променено, така че се поддържат много по-голям брой компании в част от справките (Контролна справка за начисленията, Начисления - обобщено и др.).
  • Печат през Google Chrome - след промените от последните версии на браузъра се добавяха празни страници при печат. Направили сме необходимите промени, за да избегнем подобни ситуации.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница