Как да заложим Сезонни и/или Дневни цени?

Променена на: Wed, 4 ян, 2023 в 1:56 PM

Print

Сезони

Сезоните са изключително полезни, в случай че имате дълги периоди с принципно еднаква цена. 

Създаване на сезон

За да създадете нов сезон в тарифа:

 • Използвайте бутона '+', за да добавите начална дата на даден сезон, ако все още не виждате датата в таблицата.

Забележка: В сивото поле 'Ниво тарифа' ще видите Ограниченията, Офсетите по гости и Нивата гости (ако има), които са били приложени към тарифата на 'Ниво тарифа'.

 • След като добавите началната дата на сезона, ще видите новата колона в таблицата.

 • Щракнете върху сивия бутон '+', за да добавите условията на сезона за съответната тарифа.

 • Цена (1) -  Въведете цената, която ще се приложи към сезона.
 • Уикенд цена (2) - Въведете цената, която ще бъде приложима за уикенд дните в рамките на сезона, ако те се различават от цените за останалите дни на седмицата. Моля, обърнете внимание, че може да зададете кои са дните на седмицата, когато създавате тарифния план.

Важно: Ако създавате сезон в производна тарифа, "Цената", която следва да въведете, е разликата в сумата или процента между производната и базовата тарифа.

 • Ограничения (3) - въведете Ограниченията, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива. 
 • Офсети по гости (4) - въведете Офсетите по гости, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива. 
 • Нива гости (5) - въведете Нивата гости, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива.

Включили сме удобни бутони за копиране и поставяне, които ви позволяват да копирате цялата информация (цени, ограничения, офсети, нива) и да я поставите в друг сезон, което ви пести значително количество време и кликове.

Дни

Като алтернатива може да приложите цените за отделни дни, ако не използвате цялостни сезонни цени или просто желаете да зададете конкретна цена за определени дни в рамките на сезон.

Важно: Цените, които се прилагат на дневно ниво, имат приоритет над тези, задавани на ниво сезон.

Задаване на дневна цена

За да зададете дневна цена в тарифа:

 • Уверете се, че сте избрали "Цената" чрез синия бутон горе вдясно и че сте избрали периодът, за който желаете да приложите промените.

 • щракнете върху клетката за тарифата/деня, за който желаете да приложите цената.

 • (1) - задайте цената и натиснете 'Enter' от клавиатурата, за да зададете цената само за тази дата.
 • (2) - задайте цената и натиснете бутона 'Forward', за да приложите цената за следващата дата.
 • (3) - задайте цената и натиснете бутона 'Fast forward' за да приложите цената за целия период, който сте заредили.
 • (4) - задайте цената и натиснете бутона 'Календар', за да приложите цената за конкретните дати (непоследователни) в рамките на периода, който сте заредили.

Важно: Ако добавяте дневна цена в производна тарифа, стойността, която следва да въведете, е разликата в сумата или процента между производната и нейната базова тарифа.

 • (5) - Не забравяйте да натиснете бутона "Запиши" (5), след като приложите промените.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница