Резервация - цена от тарифа, ръчна цена

Променена на: Tue, 25 окт, 2022 в 2:37 PM

Print

Clock PMS+ ви дава възможност да автоматизирате изчисляването на цените на резервациите чрез предварително конфигурирани тарифни планове. Заедно с това имате опция да работите с ръчни цени. В този случай за всяка резервация се въвежда цена, която не се влияе от параметрите на резервацията. В тази статия ще се спрем на начина, по който се използват тарифите и ръчните цени в резервациите.

Цена от тарифа 

При изчисляване на цената от тарифа, в зависимост от нейните настройки, тарифата може да калкулира различна дневната цена за резервации с различни параметри. Например цената може да се влияе от броя и възрастта на гостите в резервацията.

При създаване на резервация тарифата, от която се изчислява цената се избира в поле “Тарифа” (5). Системата ще групира наличните тарифи по следния начин:

 • Фирма / съвпадение на резервация -  включва тарифите, свързани с фирмата, избрана за резервацията, и отговарящи на типа стая (3) и храненията (4) на резервацията.
 • Фирма / други -  включва тарифите, свързани с фирмата, избрана за резервацията, но НЕотговарящи на нейния тип стая и хранения.

Тези две групировки са налични, ако в поле “Компания / Мероприятие” (1) на резервацията,  е избран профил на компания с предварително указани тарифи.

 • Агент / съвпадение на резервация - включва тарифите, свързани с агента, избран за резервацията, и отговарящи типа стая и храненията на резервацията.
 • Агент / други - включва тарифите, свързани с агента, избран за резервацията, но НЕотговарящи на нейния тип стая и хранения .

Тези две групировки са налични, ако в поле “Агент” (2) на резервацията, е избран профил на компания с предварително указани тарифи.

 • Съвпадение на резервация - включва тарифите, отговарящи типа стая (3) и храненията (4) на резервацията.
 • Други - включва тарифите, НЕотговарящи на типа стая и храненията на резервацията. 

Когато се създаде резервация с тарифа, системата автоматично калкулира нейната цена и начислява услугите, конфигурирани в тарифата към фолиото на резервацията. Туристическият данък (ако има такъв) също се прилага според настройките на тарифата.

Ако промените параметър на резервацията, който е определящ за нейната цена, например брой и възраст на гостите, цената на резервацията ще се преизчисли. При промяна на престоя на резервация, системата автоматично прилага валидните цени, заложени в тарифата.

Ръчна цена

Освен цена от тарифа, имате възможност да работите и с ръчна цена, която не се влияе от параметрите на конкретната резервация. Ето как да я използвате:

 • Отворете резервацията за редакция;
 • Изберете бутон “Ръчни цени” (6);
 • В поле “Ръчна цена” (7) въведете дневна цена за резервацията;
 • В поле “Ръчна валута” (8) изберете валута за цената;
 • Ако според местното законодателство се дължи и туристически данък, в поле “Туристически данък” (9) може да укажете дали и по какъв начин да се приложи такъв към ръчната цена. 
 • Запишете промените.

Въведената цена се прилага автоматично за целия престой на резервацията.

За да приложите ръчна цена за множество резервации:

Особености на ръчната цена

Различни цени по дни 

Имате възможност да укажете различна ръчна цена за всеки ден от престоя на резервацията.

 • Цената за всеки ден от престоя се въвежда на отделен ред в поле “Ръчнa ценa”. За да преминете на следващ ред, използвайте клавиш "Enter" .
 • Броят на редовете с цени трябва да бъде равен на броя нощувки на резервацията, в противен случай системата ще генерира грешка при запис на резервацията.

Комбиниране на ръчна цена и тарифа

Ако освен ръчна цена в резервацията има избрана и тарифа:

 • Цената на нощувката се взема от поле “Ръчна цена” в резервацията.
 • При начисляване на услугите се използва шаблона на начисление, заложен в тарифата. Ако в тарифата има избран тарифен пакет, цената се разбива на елементите, заложени в пакета.

Важно: Ако в резервацията няма избрана тарифа, за всеки ден от престоя се ще генерира по едно начисление към група приходи “Стаи”  с описание “Rooms” . Данъчната ставка на начислението се взема от настройката по подразбиране.

 • Туристически данък - ако оставите полето празно, се използва настройката за туристическия данък от тарифата. В противен случай се прилага режима избран за ръчната цена. 

Съвет: Ако искате да имате разбивка на цената на пакетни елементи и данъчни кодове на услугите, начислени за резервациите с ръчна цена, следва да създадете и използвате специална тарифа за тази цел. Към тарифата добавете желаните пакетни елементи и попълнете необходимите полета, включително данъчния код в използваните шаблони за начисления. Цената в тарифата може да бъде оставена 0, тъй като реално ще се използва зададената ръчна цена. Тарифи от тип Туроператорски договори НЕ могат да се комбинират с ръчни цени.

Важно: Използването на ръчни цени в резервациите се контролира от правото PMS: “Резервация: Задаване на ръчна цена”.

Функция “Начисли тарифата отново”

Функцията е предвидена за ръчно преизчисляване цената на резервацията. Независимо дали цената се изчислява от тарифа или е ръчна, функцията прилага актуалната цена. Може да я използвате винаги, когато се налага да се актуализират начисленията за нощувки, например за да се приложат промени, направени в конфигурациите на тарифите, тарифните пакети, шаблоните за начисления и т.н. Функцията може да извикате по следния начин:

 • За единична резервация - отворете резервацията за преглед и в секция “Тарифи и Фолиа” изберете бутон “Начисли тарифата отново”.
 • За множество резервации - заредете списъка с резервации в някой от оперативните екрани или използвайте Разширеното търсене на резервации. Маркирайте редовете с резервации и от функционалните бутони изберете Тарифа->Начисли тарифата отново.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница