Секция Дни

Променена на: Thu, 15 септ, 2022 в 3:26 PM

Print

Редактиране на цени и тарифи за всеки отделен ден

В тази секция, за заредените тарифи, може да редактирате цените и тарифните параметри за всеки ден поотделно. Ето какви са възможностите:

 • Може да видите заетостта по типовете помещения или общо за целия хотел, за всеки един ден от избрания период;
 • Може да видите калкулираните крайни цени за производните тарифи;
 • Може да промените цената или рестрикциите (стоп, минимален престой и т.н.) за всяка една дата;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от една дата на следващата;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от дадена дата до края на заредения период;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от дадена дата в избрани от вас дати и/или периоди;

По подразбиране екрана се отваря от текущата дата до края на текущия месец. За да заредите определен период, изберете месеца от горния ляв ъгъл. Ако желаете друг период, може да го изберете от календара, които се отваря с бутон '...'. Максималният период е 31 дни. Ако сте нанесли промени, които не са записани, при смяна на периода ще получите предупреждение, че ако продължите, ще изгубите промените.

По подразбиране, екрана се зарежда в режим за редактиране на цените. Кликнете в клетката на съответната дата, за да редактирате цената за този ден. Чрез клавиш “Tab” може бързо да се предвижите в клетката на следващата дата. Освен, че може да попълните стойността, разполагате с бързи бутони за:

 • Копиране на текущата стойност за тази дата в следващата дата;
 • Копиране на текущата стойност във всички дати след нея, заредени в таблицата;
 • Копиране на текущата стойност за тази дата в избрани от вас дати и периоди. За целта имате календар, в които да изберете съответните дати за актуализация.

Цените от тарифата се визуализират в клетките в тъмно сив цвят, а ръчните корекции в синьо. Ще различите цените на производните тарифи от знака "=" пред самата цена.

Коригираните дни се маркират с жълт фон. В режима на редакция на цената, виждате и минималния престой (в горния ляв ъгъл), ако има зададен за датата. Ако денят е спрян, клетката има червен щрих и/или надпис “STOP”.

Редактиране на ограничения

За да смените режима на редакция и да коригирате някоя от рестрикциите, използвайте синия бутон в горния десен ъгъл. Изберете какъв параметър ще редактирате. Редакцията е сходна с тази на цената, като отново може да използвате функциите за копиране. Ако за дата има зададени рестрикции, които не се визуализират в конкретния режим на работа, в клетката се появява индикация “...”. Може да използвате опцията “Покажи всички”, която се активира от същото място, за да покажете всички рестрикции, заложени по дни.

За да запишете промените, изберете втория бутон в горния десен ъгъл. До него се намира бутон "Отмени/Опресни", чрез който може да върнете всички промени, до състоянието на последния запис. Ако след последния запис няма правени промени, бутонът само опреснява екрана.

Добавяне на нови тарифи

Може да добавяте нови тарифи (от секция Тарифи) или да зареждате съществуващи (от бутона за търсене), без да загубите незаписаните промени по дните.

В допълнение от зеленото бутонче "око", в горния десен ъгъл, имате следните опции:

 • Може да изберете дали да се зареди информация за заетостта на всеки тип стая или заетостта на хотела;
 • Да скриете/покажете крайните цени на производните тарифи;
 • Да изберете голям шрифт на таблицата, за по-добра четимост на данните; 

Данните за заетостта се оцветяват в зависимост от процентната заетост - от бледо към тъмно зелено. По отношение на калкулираните цени, имайте предвид, че те не се опресняват при редакция, а чак след като запишете промените. Избраните от вас опции се записват и се прилагат и при следващо отваряне на екрана.

Вижте също Секции Масова редакция, Тестване и Повече

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница