Начисляването на услуга по фолио на гост изисква няколко полета да бъдат попълнени всеки път: Дата на услугата, Описание на начисление, Цена и валута, Данък %, Група приходи и т.н.


За да ускорите процеса по начисление и да елиминирате грешките, може да настроите шаблони за начисление. С шаблон за начисление всички данни освен датата на услугата може да бъде дефинирани предварително. След това услуга може да бъде начислена по фолио само с едно кликване.


Ако някое от задължителните полета не са попълнени в шаблона за начисление, потребителят ще бъде подканен да ги попълни при начисляването. Това може да бъде полезно за начисления с гъвкави цени като начисления за телефонни разговори, сметки от ресторант и т.н. За подобни начисления оставете цената непопълнена и попълнете останалите полетата.

Създаване и редактиране на начисления

 • Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Шаблони  за начисление"
 • Изберете "Нов" или "Редакция".
 • Текст. Задължително. Това е описанието на начислението, т.е. как ще се появява начислението във вашите справки.
 • Група приходи. Това е задължително поле.
 • Категория приходи. Незадължително, въпреки че се препоръчва за детайлно отчитане.
 • Група шаблони. Незадължително. Може да се използва, за да групирате шаблоните за начисление по удобен за вас начин. Например групирайте всички шаблони за начисление от отдел СПА в една група. За да таксувате услуга от тази група, изберете първо "СПА" и ще се появи списък от всички шаблони за начисление за СПА. Въведете описанието на новата група или изберете съществуваща от от списъка. Може да я оставите непопълнена, когато създавате шаблон за начисление за вашите тарифи.
 • Цена и валута. Това са задължителни полета и ще бъдат изисквани всеки път при правенето на начисление, ако бъдат оставени непопълнени. Ако създавате шаблона с цел да го използвате в тарифа, може да оставите тези полета празни, тъй като цената се взема от самата тарифа.
 • Количество. Може да зададете количество, което да бъде таксувано, когато това е важно за направените начисление, например артикули от минибара или вестнитци. С цел по-добро отчитане, винаги се препоръчва да използвате количества.
 • Данък. Въведете данъчния процент тук. Това е задължително поле и не може да бъде оставено непопълнено.
 • Данъчен код. Ако данъкът (ДДС, GST, VAT и т.н..) изисква отделно отчитане, може да използвате полето "Данъчен код". Това ще добави допълнителна колона към вашата данъчна справка, както и към таблицата с данъци на фолиата.
 • Текст при отпечатване. Този текст ще се показва във фолиата на гостите. Ако не бъде попълнен, ще се използва стойността от полето "Текст" .
 • Броячи на капацитета и кодове. Тези опции ви позволяват да зададете дневна наличност, като свържете брояч на капацитета с шаблона за начисление. Повече информация може да намерите тук.
 • Домакински шаблон. Това  ще ви позволи да закачите домакински схеми към конкретни шаблони за начисление. Например шаблон за начисление "Кутия шоколадови бонбони" би изисквало някой да ги донесе до стаята. Може да го автоматизирате  посредством домакинския модул.
 • Скрий на екрана за начисление. Използвайте тази опция, за да скриете шаблона от екрана за начисление. Това е необходимо за всички шаблони, които използвате в тарифите и няма да начислявате ръчно.
 • Архив / Не се използва. Отметката ви позволява да архивирате шаблона за начисление. Ако е избрано, шаблонът за начисление няма повече да се предлага във фолиата или в настройките на тарифите/тарифните пакети.
 • Плаваща цена. Тази отметка подканва потребителите да въведат цена всеки път при избиране на шаблона за начисление. Използвайте отметката в шаблони за начисление с вариращи цени, например такса "Щета".
 • Запишете. Готово.


Съвет: Може да зададете кои шаблони за начисление да се появяват в секцията за дневни начисления на екрана на резервацията, за бързо избиране и начисляване на ежедневна база за периода на резервацията. Просто отидете на "Настройки" - "Всички настройки" – "Шаблони за начисление" - "Шаблони за начисления по резервацията" и сложете отметки на тези шаблони, които желаете  да се появяват в екрана на резервацията. 

Шаблони за автоматично начисление по тип стая

С тази функционалност може да зададете и автоматизирате еднократното или ежедневното правене  на дадени начисления, в зависимост от типа стая на резервацията. Ето как:

 • Първо, създайте необходимите шаблони за начисление, като отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Шаблон за начисление"'.
 • В раздела "Шаблони за автоматично начисление по тип стая" на екрана за шаблони за начисление, маркирайте съответния  тип стая и изберете кои начисления да бъдат правени  автоматично. Може също така да дефинирате дали автоматичен шаблон за начисление да бъде еднократен или ежедневен.


Сега в  зависимост от типа стая на създадената резервация, избраните шаблони за начисление се добавят автоматично към секцията "Дневни начисления" на резервацията.


Забележка:
 • Шаблоните за автоматично начисление по тип стая не се виждат на екрана за нова резервация. Тези начисления ще бъдат автоматично добавени СЛЕД съхраняването на резервацията.
 • Можете лесно да премахнете всеки от тези шаблони на по-късен етап, като просто размаркирате отметката им в раздела "Дневни  начисления" на резервацията.
 • Шаблоните за автоматично начисление по тип стая  се начисляват автоматично независимо от това къде е създадена резервацията: ОРС, канален мениджър, на базата на запитване за резервация, файлов импорт или от АПИ-то.

Изображения

Може да качите едно или повече изображения за шаблон за начисление. Качените изображения ще се показват в ОРС и Личния портал (при условие че са активирани допълнителните услуги в него) с публикуването на шаблона за начисление като допълнителна услуга. Максималният размер за изображение е 6MB.