Трансфер на начисления към Clock PMS+

Променена на: Sat, 1 окт, 2022 at 6:04 PM

Print

Функционалността за прехвърляне на начисления в Clock PMS+ ви позволява да прехвърляте начисления от сметка в Clock POS към фолио за резервации в Clock PMS+ или към фолио на фирма.

Настройка

За да можете да използвате функционалността, първо ще трябва да изпълните следните стъпки:

1. Влезте в акаунта в Clock PMS+, към който желаете да прехвърлите начисленията, и отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Позволи трансфер на начисления", след което изберете акаунта в Clock POS и запазете.

Ако желаете да можете да търсите по имената на гостите при прехвърлянето на сметките, изберете опцията "Позволи трансфер по име на гост" в долната част на страницата и запазете.

2. Резервацията, към която ще бъде прехвърлена сметката:

 • Трябва да е активирана опцията "Трансфери на начисления" (тя е активирана по подразбиране). Можете да промените тази опция, като редактирате резервацията;
 • Трябва да е "Настанена";
 • Трябва да има период на престой, включващ текущата календарна дата;

3. Ще трябва да активирате опцията "Приеми трансфер на начисления" за фирмените профили (тя не е активирана по подразбиране). Можете да промените тази опция, като редактирате профила на фирмата.

4. Потребителят, който прехвърля сметката, трябва да:

 • да има достъп до профила в Clock POS (не е необходимо да има достъп до профила в Clock PMS+);
 • Да има предоставено потребителско право "Трансфер между акаунти";

Употреба

Отворете желаната сметка в Clock POS и кликнете върху бутона "Поръчай/Плати" в горната част на страницата, след което:

 • Кликнете върху бутона "Избери стая" или "Избери компания", за да посочите дали сметката да бъде прехвърлена към стая или компания;

 • Изберете желания хотел.
 • Ако прехвърляте сметка към стая, може да я търсите и избирате от падащото меню. Алтернативно можете да търсите гост по неговото име, имейл или телефон (ако е активирана опцията "Позволи прехвърляне по име на гост").
 • Ако прехвърляте към компания, може да търсите и избирате от падащото меню. След това можете да изберете отворено фолио или да добавите ново.
 • В този момент сметката е свързана с фолиото, но все още не е прехвърлена. Следователно сметката все още е активна В Clock POS и можете да добавите още начисления към нея или да я анулирате.
 • Ако е избрана грешна стая или компания, можете да я отмените, като кликнете върху светлосиния бутон, показващ името на госта или компанията, и след това - "Раздели".
 • Можете да използвате бутона "Sign" (Подпиши) преди прехвърлянето на сметката и да помолите госта да я подпише. Подписът ще бъде прехвърлен заедно с артикулите.
 • Като използвате гореспоменатия светлосин бутон, показващ името на госта или компанията, можете да преминете към завършване на прехвърлянето на сметката. Просто кликнете върху бутона "Прехвърляне" и сметката автоматично ще бъде приключена в Clock POS, като се използва тип плащане "Външен трансфер" за пълната сума на сметката.

Забележка: Сметките, прехвърлени в Clock PMS+, запазват своите групи приходи и категории приходи от Clock POS.

За начисленията, прехвърлени в Clock PMS+, съответното фолио показва връзка към изходната Clock POS сметка, както е показано по-долу:

Не е необходимо потребителят на Clock PMS+ да има достъп до Clock POS, за да види сметката от фолиото.

Ако сметката е прехвърлена към грешно фолио, можете да отмените прехвърлянето. Тази отмяна на прехвърлянето е възможна само ако фолиото на резервацията или компанията все още е отворено в Clock PMS+.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница