Промоции

Променена на: Sat, 1 окт, 2022 at 6:02 PM

Print

Функционалността "Промоции" в Clock POS може да се използва за управление на "Happy Hour" и различни други промоции. Функционалността ще автоматизира процеса, улеснявайки вашия персонал, като същевременно предотвратява всякакви грешки. С тази функционалност промоционалните цени на избраните артикули се активират без намесата на оператор.

Как да създадете

За да настроите промоциите си в Clock POS, отидете на "Управление " в горния десен ъгъл на екрана.

Promotions in Clock POS

След това изберете "Промоции".

Promotions in Clock POS

За да създадете нова промоция/Happy hour, щракнете върху бутона 'Нов/а' в горния десен ъгъл.

Promotions in Clock POS

На следващия екран попълнете полетата, за да посочите подробностите за промоцията:

  • 'Име': Въведете името на промоцията, напримермер "Happy hour".

Задайте кога да се активира тази промоция/Happy hour чрез полетата:

  • "От дата" и "До дата" в които се определят началната и крайната дата на промоцията. (Включват се датите "От" и "До").
  • "Начален час": точният час, в който менюто "Happy hour" ще се активира автоматично на главния екран на Clock POS.
  • "Краен час": точният час, в който системата автоматично ще деактивира менюто "Happy hour " и ще се върне към стандартните цени в менюто.
  • "Дни от седмицата": Изберете дните от седмицата, в които да се прилага меню "Happy hour".

Моля, обърнете внимание, че дефинираните филтри работят заедно (операторът между тях е "AND"), тъй като можете да използвате собствена комбинация от параметри, т.е:

  • Ако попълните само "Начален час", "Краен час", това ще активира промоцията за всеки ден в рамките на зададения времеви диапазон.
  • Ако добавите и "Понеделник", това ще активира промоцията само в понеделник в рамките на зададения времеви диапазон.
  • Ако добавите и "От дата", "До дата", това ще активира промоцията за избрания времеви диапазон в понеделниците в рамките на избрания период.
  • Моля, имайте предвид, че ако не попълните нито едно от тези полета, промоцията ще бъде активна през цялото време.

След като сте определили всички параметри на промоцията, просто щракнете върху "Създай".

Promotions in Clock POS

Добавяне на артикули

За да добавите артикули към промоцията - използвайте бутона "Добави". Изберете артикула, който искате да добавите, като го потърсите по име, и задайте промоционалната му цена. Повторете тези стъпки за всички артикули, които искате да добавите към промоцията/happy hour.

Promotions in Clock POS

Promotions in Clock POS

Как да редактирате промоционален артикул

За да редактирате промоционален артикул, например неговата цена, отидете на менюто "Управление" - "Промоции" и кликнете върху името на съответната промоция или изберете "Отвори" до нея. Намерете желания артикул и кликнете върху бутон "Редактиране". След това направете необходимите промени и използвайте бутон "Обнови", за да запазите направените промени.

Promotions in Clock POS

Редактиране на данните за промоцията

За да промените периода, началния/крайния час или конкретните дни на вече създадена промоция, просто отидете на "Управление" - "Промоции". На следващия екран кликнете върху името на съответната промоция / бутона "Отвори" и изберете  бутон "Редактиране" в горния десен ъгъл.

Promotions in Clock POS

Как да изтриете артикули от промоция

За да изтриете даден артикул, отидете на "Управление" - "Промоции". След това кликнете върху името на съответната промоция и изберете нейния бутон "Изтрий".

Promotions in Clock POS

Изтриване на цялата промоция

В случай че сте създали промоция по погрешка или тя е твърде стара и просто искате да я изтриете, можете бързо да го направите от менюто "Управление " - "Промоции" - бутон "Изтрий" до промоцията, която трябва да бъде изтрита.

Promotions in Clock POS

Добре е да знаете

Можете да създавате няколко промоции, които да бъдат едновременно активни (да се припокриват) или да имат различни времеви диапазони.

В случай на припокриващи се промоции и ако те имат общи артикули (артикулите са част и от двете промоции), ще се използва най-ниската активна цена за даден елемент.

Можете също така да използвате функционалността Промоции, за да зададете цени за определен период от време, дори и увеличени.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница