Може да зададете на Clock PMS+ да показва логото на вашия хотел на всички ваши потвърждения за резервация. Всички лога и изображения могат да бъдат качени, като отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Лога/Библиотека с картинки".


Лого на хотела в потвържденията за резервация

За да изберете и да зададете логото на хотела да се показва на потвържденията за резервация от вашия хотел:


 • Намерете раздела "Лого - Потвърждение на резервация" на екрана;
 • Щракнете върху бутона "Избери файл";
 • Изберете изображение;
 • Щракнете върху бутона "Отвори";
 • "Запиши/качи"

Логото на вашия хотел ще бъде показвано в стандартните потвърждения за резервация.

Лого в фолиа и фактури

 • В раздела "Лого – Фолио/Фактура" щракнете върху бутона "Избери файл";
 • Изберете изображение;
 • Щракнете върху бутона "Отвори";
 • "Запиши/качи"

Логото ще се показва в горния ляв ъгъл на на всички ваши фолиа и фактури (за шаблоните за отпечатване по подразбиране).


Собствено изображение за фон

След като влезете в системата, можете да качите ваше собствено изображение за фон за началния екран of Clock PMS+:

 • В раздела "Собствено изображение за фон" щракнете върху бутона "Избери файл";
 • Изберете изображение;
 • Щракнете върху бутона "Отвори";
 • "Запиши/качи";


Библиотека с картинки

Използвайте раздела с библиотеката с картинки, за да качите изображения, които могат да се използват в различни шаблони: Шаблони за гест мейлъра, собствени фолиа, описания на стаи/тарифи в "Езици и текстове" и т.н.:

 • В раздела "Библиотека с картинки щракнете върху бутона "Добави картинка";
 • Изберете изображение;
 • Щракнете върху бутона "Отвори";
 • "Запиши/качи";

Можете да качите толкова изображения, колкото са ви нужни. Щракнете върху бутона "Вземи URL на картинката", за да видите и копирате адреса на картинката или html таг  (<img>  таг), за да го използвате в редакторите на шаблони в Clock PMS+.


Забележка: Максималният размер на файла трябва да бъде по-малко от 6 MB за всички изображения.