Секция Тарифи

Променена на: Mon, 17 окт, 2022 at 1:04 PM

Print

Използвайте тази секция за да създадете нови тарифи или да редактирате съществуващите. Не е нужно да добавяте тарифите една по една, създадохме функционалност, която позволява да въведете няколко тарифи наведнъж. По този начин, лесно може да добавите всички тарифи от един тарифен план на една стъпка. Ако даден атрибут на тарифата (например шаблона за начислене) е еднакъв за всичките нови тарифи, не е нужно да го попълвате за всяка една поотделно. С един клик, системата може да го попълни вместо вас за всичките нови тарифи.

Създаване на тарифи

За да създадете нови тарифи, изберете бутона "+", който се намира в горния десен ъгъл на секция "Тарифи". За да улесним максимално процеса на въвеждане, сме разположили различните полета в отделни табове. Някои от тях се видими само при нужда.

 • В таб "Тарифни планове" може да изберете от съществуващите планове или да създадете нов план, в който да се добавят тарифите. За новия тарифен план, тук може да отбележите кои дни да се отчитат като уикенд (в случай, че имате различна цена за тях). Изберете валута за тарифите.

 • В таб "Тарифи" ще видите всичките типове стаи. Може да започнете да създавате тарифи за всеки от типовете: 
 • Попълнете име на тарифата за редовете, където желаете да създадете нови тарифи. За да въведете повече тарифи към даден тип стая, използвайте бутон "+" срещу името ѝ, за да добавите още редове. Не се притеснявайте ако останат редове без имена - те ще бъдат премахнати. Същото се отнася ако желаете да премахнете някоя от добавените тарифи, просто изтрийте името ѝ.
 • За всяка тарифа може да попълните и цената за първият сезон. Ако въведете цена, първият сезон ще бъде създаден автоматично с начална датата 01 Януари от текущата година. В противен случай може да добавите сезоните по-късно през секция “Сезони”
 •  Ако създавате дериватни тарифи, може да избирате базовата им тарифа, дори ако тя е измежду новосъздаваните и все още да не е създадена. Подобни тарифи имат след името си (new).
 • Тук за първи път може да видите и концепцията за попълване на еднаквите стойности. Например, ако гаранционната политика на всичките тарифи ще бъде една и съща, изберете гаранционната политика за някоя тарифа и след това изберете малкия бутон светкавица в началото на полето. В резултат за всички тарифи ще се попълни тази гаранционна политика.

 • Таб "Според заетостта" е опционален и се появява само ако измежду новите тарифи има "Тарифа според заетостта". В този таб се дефинират "нивата" на тези тарифи.

 • В таб "Пакети" изберете шаблони за начисления, отбележете дали цената включва местен данък, Храните и Пакетите, валидни за всяка тарифа. Отново за всяко от полетата може да използвате опцията за автоматично попълване с еднаква стойност.

 • В таб “Ограничения” попълнете ограниченията за всяка тарифа. И тук може да използвате функцията за автоматично попълване. За да видите всички рестрикции, използвайте бутон “Покажи/Скрий всички ограничения”.

 • В таб "Гост офсети" може да добавете офсетите по гости. Тук функцията за автоматично попълване се отнася за целия ред, а не за всяко поле.

 • Таб "Гост нива" е опционален и е видим само ако има тарифи, които са маркирани като "На Гост". 
 • Може да добавяте и изтривате нива. Също така сме добавили възможност за разместване на нивата нагоре-надолу, чрез бутончето пред всяко ниво. Така много лесно може да коригирате реда на изчисление, без да се налага да въвеждате нивата отново.
 • Добавили сме и функционалност за Copy/Paste на нивата чрез бутоните в долната част. Тази функция работи дори, когато се придвижвате между останалите екрани. Може да копирате нивата от даден сезон и да ги добавите в тарифата и обратно. Така ще спестите много време при въвеждането на еднакви нива в различните тарифи, като просто копирате реда на изчисление от друга готова тарифа.

 • В таб "Маркетинг & Етикети" полето “Етикети” е по-особено, в него може да изберете един или няколко от съществуващите етикети. Ако желаете може да добавите нов етикет. За да го въведете, използвайте бутон "+", а след това изберете новата стойност от списъка.

 • В таба "ОРС" може да изберете дали тарифата е публикувана във вашата Онлайн резервационна система. Тук се попълват и останалите свързани с това полета - Бонус код и Етикет.

 • Останалите табове са: "Ъпгрейд", "Hurdle" и "Описание за персонала", в които попълвате свързаната информация.

Новосъздадените тарифи се "зареждат" в списъка и може да продължите работа с тях - да добавите още сезони, да ги копирате, да зададете цени по дни и т.н. 

Редакция на тарифи

От секция Тарифи можете също така да:

 • Редактирате много тарифи наведнъж. След като заредите тарифите, може да изберете една или няколко за редакция. За целта използвайте бутона с молива в горния десен ъгъл. Екранът е подобен на екрана за създаване. Отново може да ползвате функциите за автоматично попълване на еднакви стойности, за да въведете лесно и бързо една и съща стойност на дадено поле за всичките тарифи.
 • Да направите копие на множество тарифи.

За да копирате тарифи следвайте стъпките:

 • След като сте заредили тарифите, изберете желаните от списъка;
 • От бутон '...' горе в дясно, изберете “Копирай избраните тарифи”;
 • Изберете бутона '+' за добавяне на нови тарифи;
 • В екрана за нови тарифи, попълнете данните в първият таб и преминете към таб “Тарифи”;
 • Натиснете бутона “Постави тарифи”;
 • Може да добавите и още тарифи. Попълнете останалите данни и запишете. Имайте предвид, че се копират само данни за тарифата които може да видите в този екран. Не се копират данни за сезони или дни. Ако копирате производни(дериватни) тарифи, те ще бъдат обвързани с оригиналните тарифи. Ако се налага може да промените връзките на копията.

 • Да видите лог на промените.

Лог на промените за тарифите може да намерите като от бутона '...' изберете “Покажи бутон Лог на промените”. След това за да отворите лога, изберете бутона, който ще се появи срещу всяка от тарифите.

Вижте също Секция Сезони

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница