1. Добавяне на потребителски групи
  2. Прилагане на потребителска група
  3. Специфика


Потребителските групи в Clock PMS+ се използват за:

  • По-лесно управление на потребители (управление на правата на голяма група от потребители)
  • Те ви позволяват да редактирате правата на повече от един потребител наведнъж, вместо да трябва да правите това за всеки един потребител поотделно.

Добавяне на потребителски групи

За да добавите потребителска група, отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Потребителски групи", щракнете върху бутона "Добави" и попълнете съответните полета:

  • Име: Името на потребителската група обобщава групата от потребители, които се включват в нея, например "Рецепция", "Хотелско домакинство", "Маркетинг" и т.н. Името на потребителската група може да бъде актуализирано по всяко време.
  • Изберете правата на потребителската група. Моля, обърнете внимание, че потребителската група оказва влияние само на правата, не на достъпа до акаунтите. Предоставените права могат да бъдат актуализирани по всяко време.


Прилагане на потребителска група

Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Потребители". От екрана за редакция на потребителите изберете групата, към която потребителят следва да принадлежи. След това потребителят има правата, дадени на потребителската група. Това се показва посредством специална икона:Специфика

  • Промените по потребителската група автоматично засягат всички потребители, които спадат към нея.
  • Даването на права на потребителската група или отнемането им ще промени правата на всички потребители на тази група. Освен това, може да предоставите индивидуални права на всеки потребител, дори ако потребителят е част от потребителска група. Индивидуално предоставените потребителски права не се влияят от промените по потребителската група. 
  • Важно! Потребителски права, предоставени директно на потребител, имат превес над тези, които са предоставени на групата, към която същият принадлежи. Например, ако на потребителя "Джон" е предоставено правото "Настройки: Обнови", той ще има правото да реши дали потребителската група, към която "Джон" принадлежи да го има или не.
  • Изтриването на потребителски групи - веднъж създадена, потребителска група не може да бъде изтрита, за да може да се поддържа пълен лог на промените. Вместо това можете да я размаркирате от всички потребители, които я имат избрана.


Забележка:  Тази настройка изисква да имате предоставено правото "Потребители - създаване и редакция".