Виртуални стаи

Променена на: Thu, 18 ян, 2024 в 7:18 AM

Print

Виртуалните стаи позволяват задаването на стаи (резервационни единици), които са съставени от други стаи (резервационни единици). Наричаме тези други стаи Компонентни стаи. С виртуалните стаи може да диверсифицирате вашите продукти, за да отговорите най-пълно на търсенето на клиентите и да увеличите продажбите си. Те могат да се използват като редовни стаи (резервационни единици) във всички модули на системата:  резервации, тарифи (включително тарифи според заетостта), блокове за събития, онлайн резервационната система, дигиталния портал за гости, канален мениджър, хотелско домакинство, справки и други.

Важно: Моля, уверете се, че сте се запознали с настройките и препоръките по-долу, преди да започнете с настройките на типовете виртуални стаи. Ако имате някакви въпроси, моля, първо ги обсъдете с екипа за поддръжка на Clock PMS+.

Настройка

Типове виртуални стаи

 • От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Стаи->Типове стаи. Кликнете върху бутон "+" в горния десен ъгъл и изберете "Добави Виртуален тип стая";
 • Въведете име за типа виртуална стая;
 • Добавете ред за всяка стая, която изгражда типа виртуална стая. Примери:
  • Ако семейна стая е съставена от две двойни стаи, добавете два реда и изберете Двойна (DBL) за всяка от тях.
  • Ако стаята е съставена от четири самостоятелни Легла, добавете четири реда и изберете ЛЕГЛО за всяка от тях.
  • Ако апартамент за четирима е съставен от една DBL стая и един апартамент с две легла (APP2), добавете два реда - един за DBL и един за APP2.

 • Виртуален тип стая не може да бъде изграден от друга виртуална стая. Само стандартни типове стаи могат да се използват като компоненти.
Примери:
 • 2 преходни DBL стаи могат да бъдат продадени отделно или като СЕМЕЙНА (FAM) стая. DBL е стандартен тип стая, FAM е виртуален.
 • 4 легла в единична стая могат да бъдат продадени отделно или като Частна стая (PRIVATE). ЛЕГЛО е стандартен тип резервационна единица, PRIVATE е виртуален.
 • 2 етажа на вила могат да бъдат продадени отделно или заедно като вила. ЕТАЖЪТ е стандартен тип резервационна единица, ВИЛА е виртуален.

Виртуални стаи

За да създадете вашите виртуални стаи:

 • От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Стаи->Стаи.  Кликнете върху бутон "+" в горния десен ъгъл и изберете "Добави Виртуална стая";
 • Изберете виртуалния тип на вашата нова виртуална стая;
 • Попълнете полетата като за редовна стая;
 • За всеки компонентен ред изберете съответната компонентна стая. Броят на редовете се задава в настройките на виртуалните типове.
Важно: След като създадете виртуална стая, много важно е да проверите дали има резервации,  свързани   с компонентните стаи на тази виртуална стая. Ако има подобни резервации, моля, отворете ги за редакция и ги запишете отново. По този начин системата ще предотврати възможната за overbooking на виртуалната стая.

Забележка:
 • Една стандартна стая може да бъде използвана  като част само на една виртуална стая. Например, ако 101 (стандартна DBL стая) се използва като част от виртуална FAM стая, 101 не може да се използва за която и да е друга виртуална стая.
 • Бъдете внимателни! Компонентните на виртуална стая се задават само веднъж, когато тя се създава. След записването й, тя не може да бъде променяна. Ако намерите грешка в типа стая или нейните компоненти, може да изтриете виртуалната стая или ако изтриването не е позволено, премахнете стаята от резервациите.

Как се функционират виртуалните стаи

Когато създадете стаите и типовете виртуални стаи, те получават свой собствен капацитет. Той увеличава капацитета на обекта както и редовните стаи. Когато се резервира тип виртуална стая, системата автоматично (косвено) резервира съответния брой стаи от компонентния тип. Прогнозната заетост показва типовете компонентни стаи, които са косвено резервирани, в общия брой резервации. Те също се показват отделно в реда, наречен "От виртуална стая", т.е. това са резервациите, произтичащи от резервиран виртуален тип.

Когато се резервира отделно тип компонентна стая, заетостта само показва, ако наличността на компонентния тип е по-нисък от това, което е нужно за виртуалните стаи.

Пример: Имате 6 DBL и 2 FAM стаи. Всяка FAM е съставена от 2 DBL.
 • Ако продадете една DBL, наличността на FAM няма да се промени, защото за 2 FAM имате нужда от поне 4 DBL.
 • Ако продадете 3 или повече DBL, наличността на FAM ще се намали. Намалението на наличността на виртуалните стаи (FAM), произтичащо от продажбите на компонентните стаи (DBL), се показва в реда, наречен "Ограничение" в прогнозната заетост.

Когато конкретни компонентни стаи се резервират, виртуалната стая, която те изграждат, се резервира косвено също така. Косвените резервации на виртуалните стаи се показват в раздел "Използвани като компонентна" в прогнозната заетост и са  защриховани в Календара на стаите.

Когато виртуална стая се спре от продажба (OOS), нейните компоненти продължават да се предлагат. Когато компонентна стая се спре от продажба (OOS), виртуалната стая, която я използва, също се спира.

Виртуални стаи и Блокове в Прогнозната заетост

Блоковете от виртуални типо стаи се отчитат на две места в Прогнозната заетост: в раздела "Блокирани" на виртуалния тип и в раздела "Блокирани" на компонентния тип, където се маркират като "От виртуална стая".

Блоковете от типовете компонентни стаи се виждат в раздел "Блокирани" на типа компонентни стаи, както и ако свободните компонентни стаи са по-малко от това, което е нужно за виртуалните стаи, в раздела "Ограничение" на виртуалния тип.

Важно: Ако с времето се наложи да правите промени по конфигурациите на вече използвани виртуални стаи (прегрупиране, деактивиране и др), моля първо се консултирайте с екипа за поддръжка на Clock PMS+.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница