Clock PMS+ използва типове и подтипове плащания, за да класифицира плащанията в отчетите.


Може да постигнете детайлна класификация на типовете плащания като добавите подтипове към тях. Типовете и подтиповете плащания могат да бъдат избрани за всяко плащане.


1. Настройка

За да добавите подтип:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки";
 • Изберете "Подтип плащане";
 • "Добави"
 • Въведете името на подтипа и свързания с него тип плащане.

2. Приложение

Платежните типове и подтипове се избират за всяко плащане:

 • Отворете фолио
 • Изберете "Ново плащане";
 • Първо, изберете типа плащане;
 • Изберете съответстващия подтип плащане;
 • "Създай плащане"

3. Употреба

Ако имате плащания с избрани подтипове, вижте справка "Плащания":

 • Изберете "Справки" от навигацията;
 • Изберете справка "Плащания";
 • Въведете период;
 • "Покажи"
 • Плащанията се разделят по тип, подтип и валута;

Подтипът се използва в следните справки: " Плащания" , "Плащания в отворени фолиа"  "Приключване на каса";

4. Настройка "Изисквай подтип за всяко плащане"

Може да зададете изискване за попълване на подтип за всяко плащане. В този случай  никое плащане не може да бъде създадено без подтипа плащане. За да активирате изискването:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки";    
 • Изберете "Подтип плащане";
 • Намерете "За всяко плащане се изисква подтип плащане" и щракнете бутона "Промени". За да отмените изискването, щракнете отново на бутона "Промени".