Потребители

Променена на: Tue, 20 септ, 2022 at 9:07 AM

Print

Тази настройка изисква предоставено право "Потребители - създаване и редакция" и активиран MFA!

Потребителите в Clock PMS+ се използват за:

 • Ограничаване на достъпа до различни функции, данни и акаунти.
 • Проследяване на промени, действия и контролни събития по всеки отделен потребител.
 • Справки за приключване на касата и деня.

Притежател на абонамента

Притежателят на абонамента e потребителят (потребителският имейл) на първичния абонамент в Clock.

Притежателят на абонамента има пълен административен достъп до системата.

Имейлът на притежателя на абонамента може да бъде променен през системата. За тази цел:

 • Логнете се с имейла на притежателя на абонамента;
 • Отидете на "Настройки" -> "Всички настройки" -> "Потребители";
 • Редактирайте притежателя на абонамента;
 • Щракнете върху бутона "Смяна на имейла на собственика на акаунта";
 • Попълнете новия имейл на притежателя на абонамента;

Забележка:

 • След потвърждаването на промяната на собственика на абонамента, ще се генерира случайна парола. Моля, копирайте я, разлогнете се, логнете се с новия собственик на абонамента и копираната случайна парола. Вече можете да промените паролата, като редактирате новия собственик на абонамента.
 • След успешната промяна на собственика на абонамента, моля, свържете се с нас на clockpms@clock-hs.com, като използвате имейл адреса на новия собственик на абонамента и ни известете за промяната. На новия имейл адрес на притежателя на абонамента ще пратим съобщение за активация на сервизния портал.

Потребители: възможности за търсене

Съвет: Ако конкретен потребител не се вижда в таблицата на екрана "Потребители" - изберете "Всички потребители" от филтриращото поле.

В Clock PMS+ и Clock POS може да търсите потребители по име, както и по пълното име:

 • Отидете на "Настройки" -> "Всички настройки" -> "Потребители";
 • В полето за търсене, въведете името на потребителя или пълното име;
 • Използвайте полето за филтриране, за да търсите във Всички потребители, Активни потребители, Ресторант/ПОС акаунт;
 • Изберете бутона обновяване до полето;

Добавяне/редактиране на потребители

За да добавите или редактирате потребители, отидете на: Навигация -> "Настройки" -> "Всички настройки" -> "Потребител".

Собственикът на абонамента е маркиран с две ключ иконки в списъка с потребители. Редовните потребители, които имат предоставено правото "Потребител: създаване и редактиране", също са администратори и са маркирани с една ключ иконка.

Добавяне на нови потребители:

За да добавите нов потребител, изберете бутона "Добави" и попълнете съответните полета:

 • Потребителско име:Потребителското име трябва да бъде уникално. Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) потребителски имена за по-голяма защита. Не може да бъде променено след създаването на потребителя.
 • Пълно име: Пълно лично име. Незадължително.
 • Потребителска група: Ако е избрана, тя ще даде на потребителя всички права, които се отнасят до групата (повече подробности може да намерите тук.
 • E-mail: Незадължително.
 • Език: Езикът на потребителския интерфейс за този потребител.
 • Първи ден от седмицата: Незадължително.
 • Политика за блокиране на достъпа до мрежата : Със свободен достъп: потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS от всяка мрежа (локация).  Заключена само за посочените мрежи: Потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS само през мрежа, добавена към списъка "Надеждни мрежи".
 • Излизане от системата – минути без дейност:  Потребителят ще бъде автоматично разлогнат, ако не се предприеме някакво действие за избраната времева рамка. Максималната стойност е 720.
 • Парола и Потвърждение на парола: Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) пароли за по-голяма защита.

Редакция на потребители

В режим на редакция на потребителя може едновременно да предоставите (и видите) правата за достъп до всички акаунти, независимо от използваната система (Clock PMS+ или POS).

Правата, маркирани с "КС" са свързани с контролни събития.

 • Веднъж зададено, потребителското име не може да бъде променено
 • За да промените парола, въведете новата парола в полетата "Парола" и "Потвърждение на парола"

  • Потребителите също могат сами да променят своите пароли, без да им е предоставено правото "Потребител: създаване и редакция".
 • Променете акаунтите и правата, ако е нужно.
 • Запишете.

Забележка: Също може да изберете кои Задачи да бъдат проследявани от потребителя. За тази цел, просто изберете свързаните канали със задачи. Само задачите на избраните канали ще се появят на началния екран на потребителя или екрана за търсене на задачи. Ето как може да използвате тази опция:

 • Изберете потребител от екрана "Потребители";
 • На екрана на потребителя изберете бутон "Канали със задачи" и маркирайте необходимите канали със задачи;

Деактивиране на потребители

Веднъж създаден, потребител не може да бъде изтрит, за да може да се води пълен лог на промените. Вместо това потребителите могат да бъдат деактивирани, като влезете в екрана за редакция на потребителя и изберете "Деактивирай!".

Ако ви е нужно да ограничите достъпа до системата на потребител, изберете бутона за редакция до този потребител и изключете правата и акаунтите, които трябва да бъдат недостъпни за потребителя. Запишете.

Също така може да изберете опцията "Деактивирай!" от падащото меню на бутона за редакция в реда на потребителя и да деактивирате същия.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница