Тази настройка изисква потребителите да имат предоставено правото "Настройки"!

"Тип стая" е всеки тип единица за отдаване под наем. В зависимост от обекта, това да бъде: Тип апартамент, тип вила, тип бунгало, тип легло, тип място за къмпингуване, и т.н.


Типовете стаи се използват за групиране на единици за отдаване с подобни характеристики с цел по-лесно управление на цените и справки за заетостта.


Ако желаете определени резервационни единици във вашия обект да бъдат резервирани и да имат еднаква цена, създайте тип стая за тях.


Бъдете внимателни: създаването на твърде много типове стаи ще ви даде по-подробни данни за заетостта, но също така може да направи вашите справки за заетостта прекалено фрагментирани и да усложни управлението на цените.


Редактиране/добавяне на тип стая

  1. От навигацията изберете "Настройки" - "Всички настройки" - "Тип стая".
  2. Добавете или редактирайте съществуващ тип стая.
  3. Попълнете името на типа стая. Запишете.
Изтриването на тип стая не е позволено, ако имате резервации, стаи и тарифи за него. В този случай следва първо да промените типа стая в тези резервации, стаи и тарифи.

Можете да маркирате тип стая като активна до определена дата, така че този тип стая  да не се използва повече след тази дата. Следвайте тези стъпки:

  • Отворете екрана за редакция на този тип стая.
  • Кликнете на иконата за падащо меню точно след полето на Ъпгрейд индекса.
  • Въведете последната дата, на която типът стая трябва да е активен.По този начин датата ще бъде автоматично приложена към всяка стая от типа стая. Наличността на типа стая се основава стаите от този тип стая.


Вижте също:

Виртуални стаи

Ъпгрейд индекс