Базови (стандартни) тарифи

Променена на: Thu, 20 окт, 2022 at 2:40 PM

Print

Какво са базовите тарифи?

Базовите тарифи са опростените тарифи за създаване и управление в сравнение с всички типове тарифи в Clock PMS+. Цените в този тип тарифа не зависят от цените на която и да е друга тарифа и те трябва да се задават директно в тези тарифи. Всякакви промени по цената (нова сезонна или дневна цена) трябва да бъде приложена индивидуално във всяка базова тарифа, която е нужно да промените.

Ценови структури на базовите тарифи

Има много начини за използване на базовите тарифи, които зависят най-вече от вашата ценова стратегия, структурата ви от тарифи и колко желаете да автоматизирате промените по цените и да намалите ръчния труд.

Използване само на базови тарифи

Ако експлоатирате малък хотел или не предлагате голям брой тарифи, всичките ви тарифи може да са базови. Но когато са нужни промени по цените, трябва да редактирате всяка тарифа и да приложите промяната в цената във всяка тарифа поотделно.  Това само потвърждава факта, че употребата само на базови тарифи в зададените ви тарифи е ефективна само за хотели, които не предлагат/променят много тарифи - употребата на само на базови тарифи при една по-сложна система от тарифи в крайна сметка ще бъде неефективно, тъй като ще ви се налага отделяте много време за редактиране и промяна на вашите цени.

Употреба на базови тарифи в съчетание с производни тарифи

Този тип тарифа, видно от името й, най-често се използва, за да бъде базова тарифа, на която задавате цена, докато другите тарифи я използват като базова и (по възможност) правят промени по нея. Използването на подобен подход сериозно ще намали броя на редакциите, които трябва да правите по цените, съответно ще ускори процеса и предотврати грешки и пропуснати редакции. Също така това означава, че когато и да да ви е нужно да определите цени, може да го направите само за базовите тарифи.

Случаи на употреба

Да разгледаме няколко примера за употреба на базови тарифи:

1. Определете базов "Пансион" и задайте цени за него

 • Имаме няколко тарифи с различни възможности за изхранване -Само стая (RO); Хотелска стая със закуска (BB); Закуска и вечеря (HB).
 • Само стая ще бъде "Базовата" тарифа и определяме цена за този тип пансион.
 • Нашите BB и HB тарифи са "Производни" тарифи, използват RO като базова и автоматично прилагат увеличението към получената от RO цена.
 • Само променяме цената в базовата тарифа (RO).

2. Определете базова гаранция и задайте цени за нея

 • Имаме различни условия за гарантиране/анулиране - например Гъвкава и Невъзстановяваща суми.
 • Гъвкавата ще бъде нашата базова "Базова " тарифа и определяме цените за тази тарифа.
 • Нашите невъзстановяващи суми са производни тарифи, използват Гъвкавата като базова и автоматично прилага процентно намаление към цената, получена от Гъвкавата.
 • Само променяме цените в Гъвкавата.

3. Определете базов тип стая

 • Имаме 1 тарифа на тип стая.
 • Решаваме, че нашата базова ще бъде нашият най-нисък клас (най-евтиният) тип стая - DBL.
 • Всеки клас стая е с 50 британски лири по-скъп от предишния клас, така че използваме "Производна тарифа - сума" за другите класове.
 • Определяме само цената за двойната стая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница