Картови Плащания в Clock POS

Променена на: Thu, 9 мар, 2023 в 7:13 AM

Print

Настоящата статия ще ви покаже как да обработвате плащания с кредитна карта в Clock POS.

Важно: Моля, обърнете внимание, че показаното по-долу е приложимо, когато използвате един от следните платежни оператори:

  • Adyen v2
  • Elavon
  • Worldline/Six Payments

Clock POS може да работи само с платежни терминали (устройства).

Инкасиране на плащане

Моля, отидете на страницата за приключване на сметка и изберете бутона "Терминал" вдясно. Оттук може да изберете терминала, на който кредитната карта ще бъде обработена:

Важно: С инициирането на трансакцията от Clock POS, съответната сума ще бъде заявена на терминала и клиентът може да прокара картата си/използва безконтактна карта, за да направи плащане.

Ако сумата на трансакцията е равна на стойността на сметката, след успешното плащане, сметката ще бъде автоматично приключена.

Забележка: Всяко плащане се добавя с тип КАРТА и типа кредитна карта като подтип плащане.

Най-първата трансакция ще запамети терминала като такъв по подразбиране за браузъра.

Ще видите името на последно използвания терминал в бутона (1):

Избирането на бутона "Терминал" (1) ще стартира платежната операция на терминала по подразбиране.

Ако желаете да промените терминала, на който кредитната карта трябва да бъде таксувана, моля, изберете бутона с падаща стрелка (2) и ще можете да изберете друг терминал.

Забележка: Ако са добавени някакви бакшиши на терминала, те ще бъдат допълнително начислени като отделно отрицателно плащане от тип "БАКШИШ" в сметката. Типът кредитна карта ще бъде добавен като подтип плащане.

Възстановяване на сума по плащане

Ако сметката е приключена

1. Отидете на меню "Управление" и отворете справка "Приключени сметки - търсене";

2. Намерете сметката и изберете бутон "Отвори";

3. В раздел "Плащания" кликнете върху бутон "Анулирай" и изберете "Възстанови сума";

4. Потвърдете сумата, която желаете да възстановите (1), добавете описание, ако е нужно (например основание за възстановяване на сума) (2) и потвърдете с бутон "Възстанови сума" (3);

5. Ако възстановяването на сума е успешно, то ще бъде регистрирано в сметката автоматично като отрицателно плащане за същия тип/подтип плащане

Важно: Бутонът "Ръчно анулиране" няма да направи възстановяване на сума, той просто ще премахне плащането от сметката.

Ако сметката е отворена

1. Отворете сметката от началния екран;

2. Отидете на страница "Поръчай/Плати" (в горния десен ъгъл);

3. Оттук процедурата е идентична на гореописаната.

Различни типове плащания в една и съща сметка

Можете да "платите" сметка с различни типове плащания, например половината в брой, а останалата с карта.

За да ги обработите правилно, препоръчваме да започнете първо с плащането в брой. За целта:

1. Отворете сметката, която ще бъде заплатена;

2. Изберете бутон "Плати частично/друго";

3. Въведете сумата, която се заплаща и изберете типа плащане;

4. Отразате плащането. Това ще обнови баланса на сметката;

5. Изберете бутон "Терминал", за да изпратите остатъчната сума към терминала за плащане;

6. След успешната обработка на плащането на терминал, ще бъде отбелязано второ плащане и сметката ще бъде приключена.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница