Фолио - начисления

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 10:30 AM

Print

Както вече споменахме, основното предназначение на стандартните фолиа е в тях да бъдат отразени използваните от клиента стоки и услуги. Сега ще разгледане възможностите за обработка на начисленията в отворени фолиа.

Отразяване на начисления за услуги и стоки

В Clock PMS+ процесът на регистриране на начисления е много лесен и бърз чрез използването на шаблони за начисления, предварително създадени за конкретни услуги. За да отразите начисление във фолиото първо трябва да го достъпите. Вече споменахме, че най-лесно ще го намерите чрез неговия Платец (резервация, компания, мероприятие). Независимо от вида на платеца стъпките за отразяване на начисления са едни и същи:

 • Може да използвате бързия бутон "Начисли" в реда на фолиото, ако такъв липсва, отворете фолиото за преглед с бутон “Отвори” и в секция “Начисления” изберете бутон "Добави начисление";
 • В екрана за начисляване ще видите групите шаблони, според вашите настройки. Всяка от тях е представена като бутон, кликнете върху него за да се отворят шаблоните за начисления в съответната група. Бутонът “Без група” (1) обобщава всички шаблони, за които не е избрана група при тяхното конфигуриране.
 • Кликнете върху шаблона, който желаете да начислите. Ако в шаблона са конфигурирани всички необходими атрибути, той ще се начисли във фолиото. Ще видите новото начисление в дясната част на екрана.
 • Ако за конкретния шаблон липсва стойност за някой от задължителните атрибути, например Цена, ще се отвори екран, който ще ви подкани да попълните липсващите стойности. След като сте готови потвърдете начисляването с бутон “Запиши”.
 • За да се върнете в групите шаблони използвайте бутон “Главното меню” (3).

Преди да регистрирате начисление, може да използвате бутоните над самите шаблоните, за да посочите датата/датите на услугата и количествата, които искате да начислите:

 • Днес (4)- избрано по подразбиране в екрана за начисление. Ако не промените избора си, услугите сe начисляват за текущия ден .
 • Друга дата (5) - използва се за избор на произволна дата/дати на услугата.
 • Дати (6) - използва се за избор на няколко дати, за които да се начисли услугата. Изборът е ограничен в рамките на престоя на резервацията или периода на мероприятието (налично само за фолиа на резервации и мероприятия). 
 • Количество (7) - бързо поле за въвеждане на количество, по подразбиране е избрана стойност 1.

Бутон “Ръчно начисляване” (2) - позволява ръчно начисляване на допълнителни услуги, без за тях да има подготвени шаблони. Изискуемите полета, които трябва да попълните са:

 • Цена и Валута. Начисленията за различни допълнителни услуги могат да бъдат направени в различни валути.
 • Описание на начислението - текст на начислението, с който ще бъде добавено във фолиото и отчетено в справките;
 •  Група приходи - изберете от наличните групи приходи;
 • Потвърдете начисляването с бутон  "Запиши".

Важно: Ръчното начисляване на услуги е ограничено от правото Фолиа->Начисления - ръчни начисления. Силно препоръчваме винаги да използвате готови шаблони за начисления. По този начин ще си гарантирате, че полетата, които са важни за вашата отчетност, винаги ще са попълнени коректно.

Отразяване на начисления за няколко резервации наведнъж

Освен начисляване на услуги към конкретно фолио, имате възможност да направите начисления за няколко резервации едновременно. За тази цел:

 • Намерете резервациите, използвайте някой от следните екрани: "Пристигания", "Заминавания", "В хотела", "Търсене на резервации" и "Разширено търсене"(достъпни са през менюто за навигация);
 • За да маркирате няколко резервации, изберете бутон "Маркирай няколко". Изберете желаните резервации;
 • От функционалните бутони над списъка с резервации, изберете бутон Фолиа->Начисляване;
 • Ще се зареди познатият екран “Начисляване”. В дясната част на екрана ще видите избрани фолиата на резервациите. Все още можете да премахнете избора на резервации от селекцията. След това можете да регистрирате начисления към избраните фолиа, по начина описан по-горе (тези с маркирани отметки).

Корекции на начисленията

Дори и направените погрешно начисления могат да бъдат коригирани, докато фолиото, в което са отразени е все още отворено. За да направите промени, намерете фолиото и го отворете за преглед. Придвижете се в секция “Начисления” на фолиото и следвайте стъпките:

 • От списъка намерете  грешното начисление и изберете бутон “Редактиране” (8) в неговия ред;
 • Нанесете нужните промени и потвърдете с бутон “Запиши”;

ИЛИ

 • Използвайте бутон "Маркирай няколко"(10), за да изберете няколко начисления от фолиото, след което изберете бутон "Редактиране" над списъка с начисления;
 • За да отключите полетата за редакция, сложете отметка в реда на полето, което желаете да коригирате.
 • Нанесете нужните промени и потвърдете  с бутон "Запиши".

Забележка: Групата приходи на начисление не може да се променя в режим на редактиране.

Анулиране на начисление

С един клик можете да анулирате погрешно направени начисления в отворени фолиа. Намерете и отворете фолиото за преглед. Придвижете се в секция “Начисления” на фолиото и следвайте стъпките:

 • От списъка намерете грешното начисление и изберете бутон “Анулирай” (9) в неговия ред;

ИЛИ

 • Използвайте бутона "Маркирай няколко" (10), за да изберете няколко начисления, и кликнете върху бутона за анулиране над списъка с начисления.

Въведете причина за анулация под формата на свободен текст и потвърдете операцията.

Забележка: Анулираните начисления няма се виждат в документа, който ще бъде издаден след приключване на фолиото. Все пак можете да ги видите в отворените фолиа, като кликнете върху линк "Покажи анулирани начисления" (11), който се намира под валидните начисления във фолиото.

Важно: Операциите по редактиране и анулиране на начисления се контролират от правото PMS-> Начисления: Редактиране и Анулиране.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница