1. Отразяване на начисления за услуги и стоки
 2. Корекции на начисления
 3. Анулиране на начисления
 4. Контрол на начисленията


С Clock PMS+ е много лесно да се обработват начисленията по фолиа на гостите, като се извършват всички необходими операции по време на престоя им.

Отразяване на начисления за услуги и стоки

В Clock PMS+ процесът на регистриране на начисления е много лесен и бърз чрез използването на шаблони за начисления, предварително създадени за конкретни услуги:

 • Кликнете върху бутона "Начисли" в реда на фолиото на госта ИЛИ:
 • Отворете фолиото и изберете бутон "Добави Начисление" в екрана на фолиото.
 • В екрана за начисляване изберете шаблон за начисление, за да отразите начисляването за определена услуга или стока.
 • Шаблоните за начисление могат да бъдат разделени на групи. За всяка група има бутон в екрана за начисляване. За да получите достъп до тези без група, кликнете върху бутона "Без група". За повече информация относно шаблоните за начисление вижте Шаблони за начисление.

Използвайте бутоните над шаблоните за начисление, за да посочите датата(ите) на услугата и количествата:

 • "Днес" - избрано по подразбиране в екрана за начисление.
 • "Друга дата" - използва се за избор на друга дата на услугата.
 • "Нощувки" - използва се за избор на няколко дати на услугата по време на престоя на госта.
 • Поле "Количество" - бързо поле за въвеждане на количество.

Можете също така да начислявате ръчно допълнителни услуги в раздела "Тарифи и фолиа" на екрана за резервацията:

 • Кликнете върху бутона "Начисли" в реда на фолиото ИЛИ:
 • Отворете фолио и изберете бутон "Добави Начисление" в екрана на фолиото.
 • Кликнете върху бутона "Ръчно начисляване". В изскачащия прозорец "Ръчно начисление" попълнете поне:
  • Цена и Валута. Начисленията за различни допълнителни услуги могат да бъдат направени в различни валути.
  • Полетата Описание на начислението и Група приходи
 • Кликнете върху "Запиши"

Подобно на регистрирането на начисление чрез предварително подготвени шаблони, можете да посочите датата(ите) на услугата и количествата.

Количество:

 • Можете да зададете количество, което да се начислява, когато това е важно за направените начисления. Такива начисления са: тези за артикули от минибара или за вестници.
 • Чрез справката "Начисления - обобщено" можете да получавате информация за продадените количества. Тази информация може също да се използва за целите на планирането на бъдещи периоди.

Отразяване на начисления за няколко резервации едновременно

Можете да правите начисления в няколко резервации едновременно. За тази цел:

 • Отидете до някой от следните екрани: "Пристигания", "Заминавания", "В хотела", "Търсене" и "Разширено търсене".
 • Кликнете върху "Маркирай няколко".
 • Изберете една или няколко резервации.
 • В панела над списъка от падащото меню "Фолиа", изберете "Начисляване".
 • В дясната част на екрана можете да видите избраните фолиа. Все още можете да премахнете избора на резервации или да добавите нови към селекцията. След това можете да направите начисления към избраните фолиа (тези с маркирани отметки).

Корекции на начисленията

Дори и направените погрешно начисления могат да бъдат коригирани в Clock PMS+:

 • Отворете фолиото на госта, в което се намира погрешно начислената услуга.
 • Кликнетевърху бутона "Редактиране" до реда на услугата, която трябва да се коригира ИЛИ:
 • Използвайте бутона "Маркирай няколко", за да изберете няколко начисления и кликнете върху бутона "Редактиране" над начисленията.
 • В изскачащия прозорец направете желаните промени в съответните полета и потвърдете с бутон "Запиши".


Забележка: Групата приходи на направеното начисление не може да се променя в режим на редактиране.

Анулиране на начисление

С едно кликване можете да анулирате погрешно направени начисления във фолиа на гости:

 • Отворете фолиото на госта, в което се намира погрешно начисление.
 • Кликнете върху бутона "Анулирай" до реда на начислението, което трябва да се анулира ИЛИ:
 • Използвайте бутона "Маркирай няколко", за да изберете няколко начисления, и кликнете върху бутона за анулиране над начисленията.
 • Ще бъдете подканени да въведете причина за анулирането на начисленията под формата на свободен текст.


Забележка: Анулираните начисления няма да се виждат в документите на гостите. Все пак можете да видите анулираните начисления в отворените фолиа, като кликнете върху "Покажи анулирани начисления" в раздел "Начисления".

Контрол на начисленията

За да имате контрол върху начисляването, корекциите и анулирането на услигите, Clock PMS+ ви позволява да проследявате тези операции чрез Контролната справка за начисленията.

Можете да видите Контролната справка за начисленията за дадено фолио, като я отворите от екрана на фолиото:

 • Отворете конкретното фолио.
 • Кликнете върху линка "Контролна справка за начисленията" в края на екрана на фолиото.
 • Възможно е също така да видите промените, направени за конкретна услуга като кликнете върху бутона "Промени" в реда на начислението.

За да видите Контролната справка за начисленията за всички начисления по фолиа на гости в рамките на определен диапазон от дати:

 • Изберете Справки->Всички справки от лентата за навигация и изберете "Контролна справка за начисленията".
 • Изберете вида на справката:
  • "Дати на приходите" - за да видите начисленията, отнасящи се до зададения диапазон от дати въз основа на датата на приходите. Използвайте този тип справка, за да направите съпоставка на справката със справката "Начисления - обобщено" или с други справки за начисленията в рамките на зададения диапазон от дати.
  • "Дата на версията" - за да видите всички начисления и промените по тях, направени в рамките на зададения диапазон от дати, независимо от датата на приходите на начисленията.
  • "Дата на услугата" - за да видите всички начисления и промените по тях въз основа на тяхната дата на услугата.
  • Намерете повече информация за датите на услугите и датите на приходите от нашата помощна статия:  Как работи системата за приходи на Clock PMS+ ?
 • Задайте на диапазона от дати.
 • В полето "Вид промяна" изберете промените, които да бъдат показани: "Всички", "Отрицателни" или "Положителни".
 • Можете да изберете конкретна група и категория приходи.
 • Кликнете върху "Прокажи".

Контролната справка за начисленията съдържа всички направени, редактирани или анулирани начисления в рамките на определен диапазон от дати, като всяка операция по начисление е представена на отделен ред. Всички анулирани начисления ще бъдат показани с причината за анулирането им.