Персонализация на съдържанието

Променена на: Mon, 17 окт, 2022 at 1:11 PM

Print

Езици и описания - преводи

Освен изображенията и общия дизайн на BookDirect, текстовото съдържание също е от огромно значение, за да могат гостите да вземат информирани решения и да са наясно с всички правила и условия.

Навигирайте до раздел Уеб-> BookDirect Настройки->секция 'Езици и описания - преводи', за да видите различните елементи, за които трябва да се създаде съдържание.

Езици (1) -  ще бъдете пренасочени към екран Езици и Текстове. Менюто Езици и текстове е вашият "център" или "контролен център" за вашето текстово съдържание (с изключение на имейлите). Когато го достъпите щракнете върху синия бутон "+Нов" в горния десен ъгъл и добавете езиците, които желаете да предлагате в BookDirect. Гостите ще могат да изберат на кой език искат да използват BookDirect. Този език ще бъде прикрепен към профила на госта и всички имейли от Guest Mailer ще бъдат изпращани на този език (стига да имате шаблон за имейли на този език).

  • Език по подразбиране (2) - в случай че използвате няколко езика, изберете кой от тях ще бъде този по подразбиране - този, на който BookDirect ще се отваря първоначално.
  • Преводи приложения (3) - ще бъдете пренасочени към центъра за промяна/превод на различните етикети и текстове на BookDirect

Добавяне на описания

Когато сте в екрана Езици и текстове, може да добавите описания за най-важните елементи на BookDirect видими за гостите:

  • Тарифи - преминете към раздела 'Тарифа - описание/превод'. Можете да добавите описание за всяка тарифа, за да предоставите повече информация, например какво включва тарифата, прилага ли се туристически данък и т.н. Освен това можете да добавите и 'Име на екран/при отпечатване' на тарифата. Това ви позволява да използвате кодове вътрешно, докато гостите виждат правилното име. Например вашата тарифа може да се нарича "HB" вътрешно, но гостите ще виждат "Полупансион".

  • Типове стаи - преминете към раздел 'Тип стая - описание/превод'. Подобно на горното, можете да въведете описание на типа стая (колко е голяма, какви удобства са на разположение и т.н.) и Име на екран/при отпечатване (DBL->Double Room).
  • Начисление - шаблони - преминете към раздел 'Шаблон за начисление - описание/превод '. Подобно на горното, можете да въведете описание и Име на екран/при отпечатване за шаблони за начисление, които предлагате като допълнителна услуга за закупуване в BookDirect.
  • Гаранционни политики - преминете към раздел 'Гаранционна политика - описание/превод'. Подобно на горното, можете да въведете описание и Име на екран/при отпечатване за различните гаранционни политики. Описанието на гаранционната политика е изключително важно, тъй като то не само очертава условията за гарантиране за избраната тарифа - трябва ли гостът да предостави данни за кредитната си карта; трябва ли да извърши плащане в момента на резервацията и колко и т.н. - но също така трябва да очертае условията за анулиране на тази тарифа. Както гаранцията, така и условията за анулиране са информация, за която гостът трябва да бъде ясно информиран, поради което е важно да се добавят тези описания.
  • Без гаранция - описание, когато резервация е направена на тарифа, която не изисква гаранция.
  • Политика на хотела - преминете към раздел 'Потвърждение на резервация - политика на хотела', за да въведете Политика на хотела (вашите Общи условия). Този раздел е изключително важен, тъй като в него трябва да бъдат описани всички ваши общи условия, приложими за всички гости, независимо от резервираната тарифа- например времето за настаняване и напускане на хотела; работното време на рецепцията; политиката за домашни любимци; политиката за пушене и много други.

Къде в Уеб резервационната система се визуализират тези описания?

Описания на типовете стаи

Гостите могат да видят описанията на типовете стаи още на стъпка 2 "Стаи" на BookDirect. Те ще трябва да кликнат върху стрелката, така че описанието да се сгъне.

Описания на тарифите

Те се виждат на стъпка 3 "Тарифи" на BookDirect. Отново е необходимо да кликнат върху стрелката, за да се визуализира пълният текст. 

Описания на шаблоните за начисление

Те са видими на стъпка 4 'Услуги' на BookDirect.

Гаранционна политика/Без гаранция

Те са видими на стъпка 5 'Завършване' на BookDirect.

Политика на хотела

Видима е на стъпка 5 'Завършване' на BookDirect.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница