Модификатори

Променена на: Fri, 23 септ, 2022 at 11:42 AM

Print

Модификаторите ви позволяват да прикачвате допълнителни елементи към даден артикул, които могат да имат или да нямат цена. Можете да използвате тази опция, за да добавите или премахнете съставки към основния артикул, например. 

Нека разгледаме следния случай: предлагате на гостите да си направят сами пица. Можете да имате основата на пицата като артикул и да имате различни топинги като модификатори със съответната им цена.

Модификаторите могат да се използват и за посочване на допълнителни пържени картофи, допълнително сирене или начина на приготвяне на пържолата: полусурова, добре изпечена и т.н.

За да създадете модификатори, отидете в "Управление" - "Модификатори".

Можете да зададете име, цена, валута, код и да добавите описание на меню група. Цената ще бъде добавена към базовата цена на артикула или може да бъде оставена непопълнена, в случай че модификаторът не трябва да увеличава цената (напр.  модификатор "Без  лук").

Ето един пример за това как изглеждат модификаторите за пица, създадена от клиент. Основен изглед на менюто:

Ако меню групата на модификатора има същото име като меню групата на артикулите, избирането на меню групата автоматично ще отвори и модификаторите . Достъпът до другите групи модификатори се осъществява от долната част на страницата:

За да използвате модификатор, първо трябва да се избере артикул и след това да се избере модификатор към него. Артикулът ще бъде представен по следния начин, като редовете със знак ">" съдържат модификатори към артикула. Цената от 12,50 е общата цена на артикула, включително с модификаторите:

Представяне на кухненския монитор:

Представяне в сметката:

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница