Опцията за Корекция на капацитета ви дава възможност да добавите или извадите стаи от съответната заетост на стаите за всяка дата или тип стая.

Availability Adjustoments


Използвайте функционалността, за да изпълните ефективно някои специфични операции като:

 • Контролирано резервиране над капацитета. Увеличете броя на наличните стаи за продажба за определени дати. По този начин можете да създадете и използвате контролирано резервиране над капацитета. Контролираното резервиране може да ви помогне да компенсирате нормалното количество непристигнали и анулирани резервации. В резултат на това можете да постигнете максимална заетост на хотела и дори да продадете последните си стаи.
 • Бързо блокиране. Можете лесно да спрете продажбата на определено количество стаи за даден период от време, като не е необходимо да създавате събитие или резервации. След като създадете събитие (или резервация), толкова e лесно да премахнете тази настройка.
 • Външна наличност. Използвайки API, можете да управлявате свободни стаи на хотела чрез външна система (като управлението на приходите), като увеличавате или намалявате броя на стаите за продажба.

Как работи?

Корекцията на капацитета участва в изчисляването на наличните стаи за продажба. Тя добавя или изважда количества от броя на стаите, въведени от вас (или зададени чрез API).

Положителните стойности увеличават броя на наличните стаи за продажба, а отрицателните намаляват броя на наличните стаи за продажба. Получената стойност на наличните стаи става текущата наличност за цялата система:

 • Прогнозна заетост, Тарифи и заетост, Екран за редактиране на тарифи и др.
 • ОРС. Вашата ОРС ще продава (или ще спре продажбата на) стаи в зависимост от получената стойност на свободните стаи.
 • Канален мениджър. Каналният мениджър ще получи новите стойности на свободните стаи. 


За да настроите Корекцията на капацитета:

 • Изберете "Свободни стаи" - "Прогнозна заетост" от лентата за навигация
 • В реда "Корекция" на даден тип стая изберете един или повече дни: Кликнете върху дата, последователни дати (като ги плъзнете) или произволни дати (като задържите клавиша Ctrl или Cmd и кликнете/плъзнете).
 • Изберете бутон "Корекция".
 • Въведете положителна стойност, за да добавите стаи, или отрицателна стойност, за да извадите стаи от стойността на свободните стаи. Пример: Ако имате 5 свободни DBL стаи за 1 януари: въвеждането на 2 ще доведе до 7 налични стаи, а въвеждането на -2 ще доведе до 3 налични стаи.
 • Потвъредете с бутон  "Обнови".

Дневник на промените

Ако искате да видите кога и от кого са променени данните за корекцията на капацитета, изберете тип стая от иконата с малко око вдясно от бутона "Корекция".


Забележка: Само потребители с предоставено право "Корекция на заетостта" могат да правят промени по корекцията на капацитета.