Трансфери на начисления и групови фолиа

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 11:55 AM

Print

Чрез възможностите си за трансфер Clock PMS+ ви дава оперативна гъвкавост по отношение на резервациите и начисленията. Може да трансферирате начисления от едно или няколко фолиа. Възможността да трансферирате начисления ви позволява да:

 • Лесно да управлявате свързани резервации, обедините техните начисления в едно групово фолио и да издадете една фактура.
 • Разделите начисленията по искане на госта и да издадете две (или повече) отделни фактури (например една фактура за настаняването; една фактура за допълнителните услуги или отделна фактура за всеки гост в стаята, желаещ отделна фактура).
 • Разделите начисленията поради изискванията на местното законодателство (например Туристически данък, който да е в отделна фактура).
 • Прехвърлите начисленията по фирмените резервации към фирмено фолио.

Важно: Уверете се, че бутонът "Приеми трансфер на начисления" е избран в резервациите/фирмените профили, към които трябва да се прехвърлят начисления.

 • Трансферите са възможни от резервационно фолио към фолио на компания/агент/мероприятие и обратното.
 • Трансферите са възможни от фолио на външен клиент към фолио на резервация/компания/агент/мероприятие.
 • Трансферите НЕ са възможни към фолио на външен клиент.

Трансфериране на начисления от едно към друго фолио

За да прехвърлите начисления, отворете фолиото. В раздел "Начисления" на фолиото са налични следните възможности за трансфер:

 • Трансфер на единично начисление

Ако желаете прехвърлите единично начисление, кликнете върху бутона "Прехвърляне" до него:

 • Трансфер на няколко начисления

Ако желаете да прехвърлите няколко начисления, кликнете върху "Маркирай Няколко" (1)->изберете начисленията, които желаете да прехвърлите (те ще се оцветят в зелено) (2)->натиснете "Прехвърляне" (3).

 • Трансфер на всички начисления

Ако желаете да прехвърлите всички начисления, изберете бутон "Прехвърли всички начисления в ...":

Независимо коя  от трите възможности изберете, ще ви се покаже следният прозорец:

Целта на този прозорец  е да локализира фолиото, към което желаете да направите прехвърляне и да завършите операцията.

 • Предложение (1) - системата ще ви предложи места по подразбиране. 
  • винаги ще предложи същата резервация, като ви даде възможност да отворите друго фолио в същата резервация.
  • ако Компания и/или Агент е избран в резервацията, тези профили ще бъдат предложени.
 • Търсене (2) - може да потърсите други резервации или профили на компания/агент
 • Фолиа (3) - веднъж избрана резервацията или профила на компанията/агента, към която желаете да направите прехвърляне, системата ще ви представи отворените понастоящем фолиа на това място. 

Важно: Ако желаете да направите трансфер към едно от съществуващите фолиа в резервацията или профила на компанията/агента, просто кликнете върху синия бутон и трансферът ще бъде приключен.

 • Прехвърли към ново фолио (4) - ако не желаете да правите прехвърляне към вече съществуващи фолиа в тази резервация или профил на компания/агент, може да изберете синия бутон "Добави фолио" и начисленията ще бъдат прехвърлени към чисто ново фолио в тази резервация или профил на компания/агент. Освен това може да зададете "Име" на новото фолио за по-голяма яснота в различните екрани.

Масов трансфер

Освен че можете да направите прехвърляне от единично фолио, имате и възможността да направите масови трансфери. Това ви позволява лесно да управлявате и оперирате с група резервации, които ще изискват една фактура (например Приятели или Семейство, които са резервирали няколко стаи; направили група резервации и т.н.)

Най-прекият начин да направите масов трансфер е посредством Разширеното търсене от меню Резервация->Разширено търсене.

 • използвайте филтрите на разширеното търсене, за да заредите въпросните резервации.

Съвет: Груповите резервации обикновено имат един и същ "Референтен номер". Използването на филтъра може да бъде най-лесният начин да ги заредите.

Освен това можете лесно да заредите всички резервации от една група, като отворите една от резервациите и кликнете върху линка "още ... свързани резервации". За да се възползвате от опцията, всички резервации все пак трябва да имат еднакъв "Референтен номер".

 • Изберете резервациите от групата - като кликнете върху всяка (ще се оцвети в зелено) или като използвате бутона "Избери всички";
 • Kликнете върху бутон "Фолиа" над списъка с резервации и изберете "Прехвърляне";
 • На екрана за трансфер на фолиа кликнете върху бутона "Всички начисления тук" в реда на резервацията, където желаете да прехвърлите начисленията от останалите резервации;
 • В изскачащия прозорец отбележете кутийките на приходните групи, съдържащи начисленията за трансфериран;
 • Потвърдете с бутон "Прехвърляне".

Фирмени групови фолиа

С Clock PMS+ може също така лесно да управлявате и прехвърляте начисления на фирмени резервации към фирмено фолио. Това ще ви улесни работата и процесите по издаването на единична фактура за група от фирмени резервации. Например вашият договор с компанията е да ги фактурирате  месечно за пристиганията от миналия месец.

За да прехвърлите начисленията от фирмените резервации към фирмено фолио:

 • Отидете на страницата на фирмения профил - меню Компания->Търсене на компании->намерете профила->изберете "Отвори";
 • Кликнете върху бутона "Всички фолиа и детайли";

 • Скролирайте надолу до раздела "Отворени фолиа на резервации", където са показани тези резервации. Използвайте бутона  "Покажи", за да определите кои резервации да се показват.

 • След зареждането на резервациите, изберете  бутона "Премести", с което ВСИЧКИ понастоящем отворени фолиа във фирмения профил ще бъдат предложени. Просто изберете това, към което желаете да прехвърлите начисленията.

 • Следващият изскачащ прозорец ще ви попита начисленията от кои приходни групи да бъдат прехвърлени. След като ги изберете, завършете прехвърлянето.

Забележка: Може също така да използвате бутона "Маркирай Няколко", за да стартирате прехвърлянето на повече от една резервация.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница