Мероприятия - Онлайн потвърждение на Мероприятие

Променена на: Wed, 25 ян, 2023 в 2:23 PM

Print

Приложението за онлайн потвърждение на мероприятие опростява и ускорява процеса по потвърждаване на мероприятието, правейки хартиената комуникация нещо от миналото, като същевременно дава възможност изцяло да преминете към електронна форма на комуникация.  Позволява на организатора да разгледа вашата оферта, да я подпише цифрово и направи онлайн плащане (когато е нужно), за да завърши процеса по потвърждаване.

Настройка

Технически приложението не изисква никаква настройка. За изгледа на приложението решихме да използваме същите настройки като при Онлайн настаняването. По този начин ще имате пълно визуална консистентност между двете приложения. Ако не използвате онлайн настаняване, можете да зададете изгледа от меню Уеб-> Online Check-In настройки от страничната лента за навигация.

Стъпките на приложението са зададени и не подлежат на промяна:

  • Разгледайте офертата
  • Подпишете офертата
  • Завършете плащането (ако е необходимо)

Достъп до приложението

Можете да получите достъп до приложението през всеки документ за мероприятие, който имате. Просто трябва да добавите бутона, който ще пренасочи организатора към приложението за потвърждение. Нашите примерни шаблони за оферта за мероприятие (Banquet Event Order) имат включен бутона по подразбиране.

Важно: Моля, уверете се, че сте прочели MICE - Документи за мероприятие за повече информация относно типовете документи и тяхното създаване.

Депозитно плащане

Както беше посочено по-горе, една от основните ползи на приложението за потвърждение на мероприятие е настройката за изискван депозит по време на процеса. За да използвате тази функция, трябва да:

  • имате поддържан и конфигуриран платежен оператор;
  • имате въведена депозитна сума в полето "Сума на депозита" в мероприятието.

Ако е зададена сума на депозита за мероприятието, при подписване на документа,  клиентът ще бъде пренасочен към екрана за плащане депозитната сума с кредитна карта. Ако вече някаква сума е платена, но е по-малко от изисквания депозит, ще се изисква само сумата, оставаща до стойността на пълния депозит. Когато плаща, клиентът може да използва вече добавена карта към мероприятието или компанията, или като алтернатива да въведе детайлите на нова кредитна карта.

Допълнителна информация

  • За да сте в течение на процеса, при успешно завършване на всяка стъпка (подпис и/или плащане), ще бъдат създадени задачи.
  • Статусът на мероприятието се променя автоматично на гарантирано.
  • Самият подпис може да бъде видян в раздел "Подпис" на екрана на документа в PMS+.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница