За удобството на вашите гости картата на местоположението на съответните резервационни единици (хотели, апартаменти, вили и т.н.) може да се появява на потвържденията за резервации, които те получават.  Картите на местоположението ще бъдат показани точно до детайлите за потвърждение на вашите писма за потвърждение на резервация.

Настройка на картите на местоположението

За да ви се показва картата на местоположението във вашите потвърждения за резервация, първата стъпка е създаването на карти на местоположението на вашите резервационни единици. След това можете лесно да зададете на PMS да показва тези карти на местоположението в потвържденията за резервация за съответните резервационни единици.

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Местоположения";
 • Щракнете бутона "Нов/а";
 • Въведете името на картата в полето "Име" (така че лесно да можете да идентифицирате в списъка на картите на местоположението);
 • В полето за търсене въведете адреса на съответната резервационна единица и щракнете бутона "Търсене";
 • Google Map ще покаже разположението, съответстващо на адреса.
 • Щракнете върху 'Place mark in the center', така че Google Map да набележи това местоположение. Можете да донастроите точното местоположение, като ръчно преместите знака.
  • Може да увеличите, за по-голяма прецизност;
 • Щракнете върху бутона "Запиши";

Единично местоположение

За резервационните единици, имащи едно местоположение само (хотели), трябва да зададете само една карта на местоположението, например картата на хотела:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Карта на хотела";
 • Изберете картата в падащото меню на полето "Местоположение";
 • Щракнете върху "Запиши";

Множество местоположения

А когато работите с множество резервационни единици или типове резервационни единици в различни локации (апартаменти, вили и т.н.) Clock PMS+ ви позволява да използвате отделна карта на местоположението за всеки от тези резервационни единици или типове резервационни единици, която карта след това се показва на свързаните потвърждения на резервация:

Отделни резервационни единици:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Стаи";
 • Изберете съответната стая (резервационна единица);
 • На екрана за редакция на стаята (резервационната единица), изберете съответната карта на местоположението от падащото меню на полето "Местоположение";
 • Запишете

Unit Types:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Типове стаи";
 • Изберете съответната тип стая (тип резервационна единица);
 • На екрана за редакция на типа стая (типа резервационна единица), изберете съответната карта на местоположението от падащото меню на полето "Местоположение";
 • Запишете