Мероприятия - Статус, кредитна (дебитна) карта и масова актуализация

Променена на: Mon, 30 ян, 2023 в 8:18 AM

Print

Има допълнителни функционалности на страницата "Мероприятие", които ви помагат с ежедневните операции.

Статус

Освен Гаранционния статус на мероприятие, сме добавили и статус на състоянието на мероприятие - очаквано, настанено, изпратено, анулирано/непристигнало. Използвайте статусите настанено/изпратено с пристигането на първия гост или организатора съответно, заминаването на последния гост/организатор.

Избрали сме реализация с два статуса вместо един, за да избегнем загубата на важна информация. По този начин също така имате информация за пропуснатите възможности (анулирано, непристигнали) и какъв е гаранционният статус в този случай (Контингент, Опционално, Негарантирано, Гарантирано).

Важно: Отмяната или маркирането на мероприятие като "Непристигнало" НЯМА да анулира/направи непристигнали резервациите за хотелски стаи, свързани с мероприятието. Ако това се случва с мероприятието, моля, уверете се, че сте ги анулирали/направили непристигнали ръчно. 

Забележка: Когато анулирате или маркирате мероприятие като непристигнало, системата ще ви попита дали валидните фолиа за мероприятието следва да бъдат анулирани.

Кредитна карта

Може да съхраните данните за кредитните карти в страницата на мероприятието, което по-късно може да използвате, за да таксувате суми чрез фолиото, доколкото използвате поддържан или конфигуриран платежен процесор.

Допълнително, ако използвате Приложението за онлайн потвърждение на мероприятие и организаторът плати задължителния депозит през приложението, картата, която са използвали за плащането, ще бъде автоматично съхранена. Освен това ако вече има съхранена карта, организаторът може да избере да я използва за депозитно плащане или да предостави друга.

Масова актуализация

За да ви предоставим повече възможности за по-бързо и лесно редактиране на вашите по-сложни мероприятия, сме добавили екран за масова актуализация. Основната му цел е да ви позволи да промените датите на мероприятието и броя на гостите във всички дейности и начисления само с няколко клика .

За да достъпите новия екран, отворете Мероприятието и изберете Функционалности-> Масова актуализация

Само на един екран може да видите и да редактирате:

  • Период на събитие;
  • Дати и количества на начисления, регистрирани във фолиото на мероприятие;
  • Дата и лица за всяка резервация за зала за мероприятие;
  • Дата и количество на начисленията, свързани с резервациите за зала за мероприятие;
  • Описания и бележки, свързани с резервациите за зала за мероприятие (натисни бутона (1), за да ги отворите  за редакция);
  • Дата и лица за всеки кетъринг;
  • Дата и количество на начисленията, свързани с всеки кетъринг;
  • Описания и бележки, свързани с кетъринг (натисни бутона (1), за да ги отворите за редакция)

За дори по-бързо и удобно редактиране, сме добавили функционалността "Автопопълване" (2) към този екран. Използвайте я, за да предотвратите нуждата от многократно попълване на едни и същи данни на екрана за масова актуализация.

Ако, например, искате да придвижите всичко с 1 ден и да промените количеството (броя лица), отворете автопопълването и задайте нова дата в раздел дати, а в раздела с количествата  - въведете нова стойност. Това ще ви спести значително количество време, тъй като няма да е нужно да променяте датата на мероприятието, резервациите за зали и кетъринг проявите една по една (което за някои мероприятия може да бъде стотици редове/записи), а вместо това просто задавате нова дата/количество и всичко ще бъде автоматично променено.

Забележка: В изображенията по-горе, "50.0" се отнася за количеството на начисленията (например 50.0 Кафе-пауза, докато "50" се отнася до броя на лицата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница