Възползвайте се от гъвкавкавостта на Онлайн резервационната система, като контролирате достъпа до специални тарифи и цени посредством употребата на различни кодове. Онлайн резервационната система може да използва три отделни кода:

 • Бонус код
 • Код на компания
 • Код на блок

Бонус кодове

Бонсу кодовете са най-удобният инструмент за употреба при контрола на достъпа до специални тарифи/цени.

Важно: При употребата на бонус кодовете просто прикрепяте код към съществуваща тарифа, за да я скриете от широката аудитория. Самият код не променя цената. Трябва първо да създадете тарифата със специалните й условия и след това да прикрепите кода към нея.

Уверете се, че сте активирили полето 'Бонус код' в настройките на ОРС v2 . Повече информация ТУК.

За да създадете бонус код и да го прикрепите към тарифа, отидете на меню Уеб->Настройки - Онлайн Резервационна система v.2->секция 'ОРС тарифи'->Тарифи.

Щом се появи списъкът с тарифи, може да въведете бонус кода в едноименната колона за тарифите, които желаете да скриете и контролирате видимостта им.

Забележка: Тарифата трябва да е публикувана в ОРС. Просто закачане на код към тарифа няма да я публикува.

Забележка: Кодовете отчитат МАЛКИТЕ И ГОЛЕМИ БУКВИ, както и СИМВОЛИТЕ. Може да използвате същия код за много тарифи, но и една тарифа може да има няколко кода (разделени със запетая).

Със съхраняването тарифата ще бъде скрита за широката аудитория и само гостите, които въведат бонус кода на първата стъпка ще видят тарифата, което ще бъде маркирано от етикет (както се вижда по-долу).

Моля, обърнете внимание, че гостите все пак ще виждат всички други тарифи, които са съвместими с тяхното търсене, а не само тарифата, скрита зад кода.


Може да използвате бонус кода за разнообразни нужди - предлагане на промоционални тарифи на намалени цени; да имате специални тарифи и цени за лоялни гости; предлагане на бонус код за отстъпка в кампаниите си в социалните мрежи и други.


Код на компания

Фирмените кодове могат да бъдат изключително полезни, ако си партнирате с много фирми, за които сте създали специални тарифи.

Тези кодове ви дават възможност да предоставите на тези фирми техни собствени кодове, които да използват сами да резервират стаи по тарифи, прикрепени към техния фирмен профил.

Това е много изключително полезно, тъй като ще предотврати ненужните имейли и/или телефонни обаждания между вас и фирмата, ръчното въвеждане на резервации, като в крайна сметка ще ви спести много време и усилия.


За да настроите Код на компания, трябва да

 • отидете на меню Компания->Търсене на компании.
 • да намерите фирмата, за която желаете да зададете код.
 • да редактирате профила.

 • navigate to section 'WRS' and populate the 2 fields:

 • Код за достъп (1) - задайте самия код. Това е кодът, който фирмите следва да използват в WRS. Обърнете внимание, че той отчита ГОЛЕМИ И МАЛКИ БУКВИ, както и СИМВОЛИ.
 • Роля (2) - изберете дали профилът следва да бъде добавен като "Фирма" или като "Агент" в резервацията.

И накрая, уверете се, че сте активирали полето 'Код на компания' в настройките ОРС v2 . Повече информация ТУК.

Веднъж зададен, може да изпратите кода на фирмата, за да започнат да си правят резервации в ОРС на определените тарифиОсвен това, ако към профила на компанията има прикрепени "лица за контакт", те могат да бъдат използвани по време на процеса на резервация, за да се спести време и да се предотврати дублиране на профили на гости/лица. 


Тарифи по компания

Нищо от горепосоченото няма да е възможно, обаче, без прикрепянето на тарифите към фирмата. Има два начина за прикрепяне на тарифите - през Фирмен договор или като просто прикрепите индивидуални тарифи към профила на фирмата. 

Важно: Не се изисква да публикувате фирмените тарифи в ОРС

Забележка: Когато фирмите използват кода в ОРС, те ще виждат само тарифите, прикрепени към техния фирмен профил.

Код на блок

Третият и последен код, който можете да използвате, е Код на блок. Тези кодове са тясно свързани с Модул за мероприятия и групови резервации и блоковете стаи в него и могат да бъдат много полезни за имоти, които използват този модул.

Основното предимство от използването на Код на блок е, че можете да създавате блокове от стаи за събитие или групова резервация и да позволявате на организаторите да създават самостоятелно резервации чрез ОРС, като използват кода, а резервациите да се разпределят автоматично към събитието/груповата резервация и да се вземе единица от блока.


За да активирате тази функционалност, трябва да направите следното:

 • уверете се, че сте активирали полето 'Код на блок' в настройките на ОРС v2. Повече информация ТУК.
 • създайте блок в събитие и задайте следното:
  • изберете тарифа, която ще бъде прикрепена към блока
  • по желание въведете Ръчна цена - тази цена ще замени цената в избраната тарифа, в случай че договорената цена е специфична и не е налична в нито една от вашите тарифи
  • по избор въведете за колко възрастни и деца е този блок
  • накрая, прикрепете код към блока. Можете да зададете свой собствен код (може да бъде азбучен или цифров) или да използвате бутона "Генерирай", така че системата автоматично да генерира код (само цифров)

Важно: Не можете да използвате един и същ код за повече от един блок. Това означава, че ако имате блок за стая DBL и отделен блок за APT, техните кодове не могат да бъдат еднакви (напр. NY22), а трябва да бъдат различни (напр. DBLNY22; APTNY22).


След като всичко е готово, можете да предоставите кода/кодовете на организаторите на събития/групи и да ги накарате сами да създадат резервации чрез WRS, като тези резервации ще бъдат автоматично прикрепени към събитието и взети от блока. В WRS ще им бъдат предложени само тарифата, прикрепена към кода на блока, който са въвели.


Примерни случаи на използване на блокови кодове:

 • събитие с блокове за стаи, за които организаторът може да резервира стаите чрез ОРС
 • резервация за голяма група, за която сте използвали блокове за стаи, за да резервирате стаи. Организаторът може да резервира стаите чрез ОРС, като по този начин се премахва необходимостта от постоянни имейли, постоянно променящи се списъци със стаи и ръчно създаване на резервации от вас. 
 • работите с фирми или туроператори, за които имате строго определени контингенти и сте използвали блокове стаи за резервиране на резервационни единици. Използвайки блок кодове, фирмата/туроператорът може да резервира стаи от своя контингент сам чрез ОРС.