Домакинство

Настройки на Домакинство - задачи, сектори и кредити
Настройки За да се възползвате от модул "Домакинство" трябва да настроите няколко елемента: Задачи Това са индивидуални задачи, изпълнявани от ...
Wed, 3 авг, 2022 at 2:11 PM
Настройки на Домакинство - Схеми задачи
Схеми задачи Домакинските схеми задачи определят кои задачи, кога и за кои типове стаи да бъдат изпълнявани. Може да посочите какво да бъде направено при п...
Mon, 8 авг, 2022 at 10:12 AM
Домакинство - Генериране на задачите за деня
Неразривна част от ежедневните операции е осигуряването на ясни указания за хотелското домакинство относно това, което трябва да се свърши за деня, кои стаи...
Thu, 11 авг, 2022 at 9:19 AM
Домакинство V2 - операции
Прогноза на домакинските задачи Домакински задачи при пристигане за дадена резервация Домакински задачи, свързани с опрделени тарифни, пакети или допълн...
Mon, 31 ян, 2022 at 12:47 PM
Домакинство - традиционен модел
Традиционният модел на домакинство в Clock PMS+ се използва, за да управлявате на вашето домакинство по "Статус на стая". Съществува отделен модел...
Mon, 31 ян, 2022 at 9:54 AM