Домакинство

Настройки на Домакинство V2
Домакински дейности, схема и прогноза Домакински сектори По подразбиране всеки акаунт в Clock PMS+ е настроен да използва домакинската функциона...
Mon, 29 ноем, 2021 at 3:37 PM
Домакинство V2 - операции
Прогноза на домакинските дейности Домакински дейности при пристигане за дадена резервация Домакински дейности, свързани с опрделени тарифпи, пакети или ...
Mon, 29 ноем, 2021 at 3:37 PM
Домакинство - традиционен модел
Традиционният модел на домакинство в Clock PMS+ се използва, за да управлявате на вашето домакинство по "Статус на стая". Съществува отделен модел...
Mon, 29 ноем, 2021 at 3:37 PM