Гест мейлър и Личен портал

Настройка на Гест мейлър
С Гест мейлъра можете автоматично или ръчно да изпращате различни шаблони на писма до вашите гости по най-разнообразни поводи. Използвайте тези имейли, з...
Fri, 21 ян, 2022 at 3:52 PM
Съдържание за Гест мейлър
Всеки шаблон на съобщение има различно съдържание на различните езици. Може да попълните съдържанието на имейлите след тяхното създаване. Щракнете върх...
Fri, 19 ноем, 2021 at 3:22 PM
Собствени шаблони за потвърждение на резервация
Функционалността "Гест мейлър" може също така да бъде използвана да замени стандартните съобщения за потвърждение на резервация или потвърждение н...
Fri, 19 ноем, 2021 at 3:23 PM
Личен портал
С Личния портал гостът може да избере своята стая, поиска промяна на периода, типа стая, допълнителни услуги, анулира резервацията, попълни регистрационната...
Fri, 19 ноем, 2021 at 3:23 PM
Мейлинг листи
Функционалността "Мейлинг листи" ви помага да изградите и организирате вашите марке много по-ефективно. Можете да създадете колкото мейлинг листи ...
Fri, 19 ноем, 2021 at 3:26 PM