Хранения, шаблони за начисления и плащания

Групи и категории приходи
Групите и категориите приходи се използват в Clock PMS+, за да ви дадат по-детайлни справки и по-ясна картина на източниците на вашите приходи с цел тяхната...
Tue, 23 ноем, 2021 at 12:28 PM
Хранения
Ако вашият хотел предоставя храна на своите гости, може да зададете предлаганите хранения. Не е необходимо да задавате хранения, ако предлагате само закуска...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:23 AM
Шаблони за начисление
Начисляването на услуга по фолио на гост изисква няколко полета да бъдат попълнени всеки път: Дата на услугата, Описание на начисление, Цена и валута,...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:23 AM
Броячи на капацитета
Броячи на капацитета Използвайте броячите на капацитета, за да разпространите ограниченията върху продажбите на допълнителни услуги с ограничена наличност ...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:24 AM
Гаранционни политики
Добаване / Редакция на гаранционна политика Описване на общите условия Гаранционните политики в Clock PMS+ се използват за: Изчисление на изис...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:24 AM
Политика при анулиране
Функционалността "Политика при анулиране" ви позволява да автоматизирате процеса по определяне на размера и начисляване на таксите при анулиране. ...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:34 AM
Подтипове плащания
Clock PMS+ използва типове и подтипове плащания, за да класифицира плащанията в отчетите. Може да постигнете детайлна класификация на типовете плащан...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:34 AM