Маркетингови настройки

Маркетингови / източници / сегменти
За целите на маркетинговите анализи Clock PMS+ поддържа три паралелни аналитични параметри: маркетингов източник, маркетингови канали и маркетингови сегмент...
Thu, 11 ноем, 2021 at 12:18 PM
Лого
Може да зададете на Clock PMS+ да показва логото на вашия хотел на всички ваши потвърждения за резервация. Всички лога и изображения могат да бъдат качени...
Thu, 11 ноем, 2021 at 12:18 PM
Карта на местоположението
За удобството на вашите гости картата на местоположението на съответните резервационни единици (хотели, апартаменти, вили и т.н.) може да се появява на пот...
Thu, 11 ноем, 2021 at 12:18 PM