Мероприятия - Екрани за търсене

Променена на: Thu, 15 септ, 2022 at 1:12 PM

Print

За да ви помогнем с управлението на вашите мероприятия, Clock PMS+ ви предлага няколко екрана, предназначени за тази цел.

Търсене на мероприятия

Търсенето на мероприятия е основният инструмент за търсене. Може да го достъпите от Мероприятие -> Мероприятия - търсене.

Ще видите множество различни филтри, които можете да използвате за търсене на конкретни мероприятия, като по-важните са:

  • Бутони за бързо търсене (1) - предварително конфигурирани бутони, предназначени да заредят конкретни мероприятия със само едно щракване
  • Разпределено на потребител (2) - търсене на мероприятия, разпределени на потребител на Clock PMS+.
  • Разпределено на отдел (3) - търсене на мероприятия, разпределени на конкретен отдел
  • Клиентски изисквания (4) - в дадено мероприятие може да използвате това поле, за да покажете, че всичко е готово по отношение на доуточняването на клиентските изисквания за мероприятието.
  • Покажи бележка за мероприятие (5) - полезен бутон, който ще се покаже в резултатите от търсенето всякакви бележки, добавени към мероприятието. 

Резултатите ще ви покажат най-важната информация за всяко от мероприятията, попадащи в рамките на вашите критерии за търсене като период на мероприятието, профила на компанията, статус и блокирани типове стаи. Освен това чрез синия бутон стрелка може бързо да отворите резервации за стая, част то мероприятието, справката "Използвани блокове" или да конвертирате блокове.

Търсене на задачи по мероприятия

Докато чрез търсенето на мероприятия можете да намерите мероприятия, търсенето на задачи се фокусира върху показването на задачите в рамките на мероприятие - резервации за зала за мероприятие и кетъринг дейности.

По-важните филтри тук са:

  • Тип проява (1) - търсене по конкретен тип проява, която имате.
  • Резервации/Кетъринг (2) - търсене на резервации за зала за мероприятие или кетъринг прояви само.
  • Детайли (3) - изберете степента на детайлност.
  • Местоположения (4) - търсене на резервации за зала за мероприятие за конкретна зала за мероприятие или кетъринг в конкретен ресторант.

В хотела/Очаквани мероприятия

Окончателният екран, който може да използвате, за да получите общ преглед на на мероприятията на екрана В хотела / Очаквани мероприятия, които може да достъпите от меню Мероприятие -> В хотела / Очаквани мероприятия 14 дни.

Тук няма филтри, екранът просто ще зареди настоящите мероприятия или мероприятия, започващи в рамките на следващите 14 дни.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница