Мероприятия - Календар на залите

Променена на: Thu, 15 септ, 2022 at 1:07 PM

Print

Календарът на залите за мероприятия е полезен инструмент, който ще ви покаже обзор на свободните зали и резервациите за вашите зали за мероприятия. За да улесните операциите си, може да създадете резервация за зала за мероприятие директно от този екран и да я закачите към съществуващо събитие или да създадете напълно ново мероприятие.

За да отворите календара, отидете на меню Мероприятие->Календар на залите за мероприятия.

 • Период (1) - изберете началната дата на календара и за каква продължителност на периода желаете да видите резултати (щракнете върху "Покажи", за да се заредят). 
 • Период (2) - изберете времевата рамка, която календарът да покаже за всяка стая и ден. По подразбиране е зададено 08:00 - 21:00.
 • Стаи (3) - изберете дали желаете да се покажат всички зали за мероприятия в календара или само конкретни такива.
 • Zoom (4) - може да промените визуализацията на календара, за да бъде по-компактна или широкомащабна.
 • Описания (5) - Виждате описанията за персонала за всяка зала за мероприятие. Като щракнете върху синята стрелка ще отвори пълното описание.
 • Резервации (6)- всяка резервация за зала за мероприятие ще бъде визуализирана в календара с най-важната информация за резервацията. Като щракнете върху кутийката, ще се отвори страницата на резервацията за зала за мероприятие. Кутийките могат да бъдат в един от 3 цвята:
  • Зелен - това е активна резервация (не е опционална).
  • Жълт - резервацията или цялото мероприятие  са маркирани като опционални.
  • Червен - може да се случи само при статус "Негарантирана" и резервацията за зала за мероприятие има "Потвърди до" дата, която е изтекла.

Важно: Календарът ще покаже Резервации за зала за мероприятие. Той не показва Мероприятия, тъй като някои мероприятия може да не включват резервация за зала за мероприятие.

Създаване на резервации чрез Календара

За да улесните и ускорите операциите си,  също така може да създавате резервации за зала за мероприятие чрез Календара.

 • щракнете върху календара за съответната резервация за зала за мероприятие, ден и час, за да започнете процеса.
 • екранът за резервация за зала за мероприятие ще се отвори, от където може да пристъпите към резервация за зала за мероприятие
 • уверете се, че сте избрали компанията-организатор и мероприятието, ако тази резервация е за вече съществуващо мероприятие
 • в случай че мероприятието все още не съществува, използвайте полето "Ново мероприятие", за да го създадете.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница