Вашата сигурност винаги е била водеща в нашата визия за разработване на модерен, стабилен и надежден софтуер. В крак с най-високите стандарти за сигурност в бранша, вече мина доста време, откакто въведохме MA (многофакторна автентификация). Нашето мнение е, че е настъпил моментът използването на MA да се превърне в стандарт. Ето защо въвеждаме използването на MA като задължително за ключови чувствителни функционалности.


Функционалностите, които ще изискват от вас да сте активирали МА за вашия потребител, са следните:


  • Пълен достъп до данни за кредитни карти. Използването на токенизирани карти не попада в тази категория. Прегледът на пълния номер на кредитната карта и CVV кода обаче ще изисква да сте активирали MA за вашия потребител.
  • Създаване и редактиране на потребители и потребителски групи.
  • Настройки на платежни доставчици.
  • Промяна на електронната поща на собственика на акаунта и на електронната поща на хотела.


Надяваме се, че въвеждането на изискването за МА ще повиши сигурността на вашите акаунти.


Научете повече за това как да активирате МА достъпа...


Забележка: Изискването за МА за горепосочените функционалности ще започне да се прилага от 8 ноември 2021 г. Моля, активирайте МА достъпа за всички акаунти на собственици, както и за потребителите, които имат достъп до администрацията на потребителите или до пълните данни за кредитните карти, преди 8 ноември 2021 г., за да избегнете смущения в работата си.


Допълнителна препоръка за сигурността на собствениците на акаунти. Следвайки най-добрите практики за сигурност, бихме желали да ви посъветваме да имате отделен потребителски акаунт за ежедневните бизнес операции. Използването на акаунта на собственика трябва да бъде само за задачи, свързани с администрирането на акаунтите и потребителите. Във всички останали случаи би следвало да използвате нормален потребителски акаунт.