Функционалността "Мейлинг листи" ви помага да изградите и организирате вашите марке много по-ефективно. Можете да създадете колкото мейлинг листи са ви нужни. Филтрирайте гости и ги добавете към съответната листа с няколко клика само. Експортирайте листа към MailChimp или CSV файл.


Можете да създадете, прегледате и управлявате вашите мейлинг листи, като използвате "Други функционалности" > Мейлинг листи":


  • Можете да създадете нова мейлинг листа, като щракнете върху бутона "Нов/а" и я именувате;
  • Отворете съществуваща мейлниг листа и добавете или премахнете колкото гости ви е нужно (един по един);
  • Експортирайте гостите от избраната мейлинг листа към MailChimp* или като csv файл.


Множество гости могат да бъдат добавени лесно към мейлинг листа през разширеното търсене на профили на гости (Резервация > Профили на гости> Разширено търсене):


  • Посочете най-релевантните критерии за търсене и щракнете върху бутона "Добави към списъка", за да добавите всички гости, отговарящи на критериите за търсене, към мейлинг листа по ваш избор;
  • Посочете най-релевантните критерии за търсене и щракнете върху бутона "Покажи", за да видите списъка на гости, отговарящи на критериите за търсене;
  • Ако желаете да добавите конкретни гости към листа, изберете ги и използвайте бутона "Добави към листа", за да ги добавите към конкретна листа;
  • Ако желаете да добавите всички резултати към конкретна листа, просто щракнете върху бутона "Добави към списък" за тази цел.
* Научете повече за интеграцията с MailChimp