1. Прогноза на домакинските задачи
 2. Домакински задачи при пристигане за дадена резервация
 3. Домакински задачи, свързани с опрделени тарифни, пакети или допълнителни услуги
 4. Управление на домакинските задачи
 5. Справка "Домакинство"
 6. Монитор Домакинство
 7. Изгубени вещи


Като продължение на статията Настройки на Домакинство V2, тук можете да научите повече за операциите, които могат да се извършват във функционалността Домакинство V2.


Прогноза на домакинските задачи

След като създаде схемите, системата ще генерира прогноза за домакинството въз основа на въведените резервации. Тя отчита смените за поддръжка и две други опции, разгледани по-долу: "Домакински задачи при пристигане" за конкретна резервация и домакински задачи, свързани с определени тарифи и пакети.


Прогнозата ви дава информация за всяка дата - брой задачи и сума на кредитите. Въз основа на предварително зададения от вас брой кредити за една камериерка, т.е. колко работа може да свърши една камериерка дневно, системата изчислява колко камериерки ще са необходими за очакваното количество работа.


WRS - profile login

Прогнозата за домакинските дейности може да се отвори от навигацията Справки->Всички справки->Прогноза за домакинството


Домакински задачи при пристигане за дадена резервация

Ако дадена резервация изисква определена специална подготовка на стаята, можете да посочите това в самата резервация. Например, ВИП консумативи или специално искане на гостите. Тези дейности също се включват в прогнозата.


На екрана за редактиране на резервацията изберете необходимите дейности в полето "Домакински задачи при пристигане". Можете да използвате съществуващите бележки за домакинството. За да избегнете създаването на дейности за всяка специална заявка, можете да създадете само една дейност, наречена например "Специални дейности при пристигане", и да опишете спецификата ѝ в домакинска бележка към резервацията. Бележките в резервациите ще продължат да се появяват в справката "Домакински задачи".

Домакинските Задачи, свързани с определени тарифи, пакети или допълнителни услуги

За да предадете автоматично информацията, идваща от отдела по продажби, на домакинския отдел, можете да посочите домакински план в шаблоните за начисление. По този начин има връзка между допълнителните услуги, тарифите (чрез шаблоните за начисление на елементите на пакетите) и конкретните домакински дейности. Домакинските схеми без тип стая са замислени по този начин, защото в противен случай те ще се прилагат автоматично, вместо да се активират само когато има такса (за стая, допълнителна услуга или пакетен елемент), свързана с тази домакинска схема за дадената дата.


Можете да използвате тази функция, за да решите въпросите с допълнителните легла и детските креватчета, както и със складирането на специални консумативи, свързани с различни пакети. Ето как:


Ако за определена дата има направено начисление, съдържащо домакинска схема, този план ще бъде активиран на тази дата. Това не означава, че за тази дата непременно трябва да има дейност по този план.


Забележка: Ако това е план за пристигане и има начисления за всеки ден от престоя, това ще доведе до създаване на дейност само за пристигане. И обратното също е вярно. Ако планът е за всички дни от престоя, но има начисление само при пристигане, ще бъде създадена дейност само за пристигане. С други думи, за да бъде създадена дейност за дадена дата, трябва да имате комбинация от начисление и план, определяща дейност за тази дата.

Ето още един пример за допълнителни легла:

 • Задайте две задачи: "Допълнително легло" и "Смяна на допълнителен чаршаф";
 • Задайтесхема "Допълнително легло", без да посочвате тип стая;
 • Създайте ред в схемата със задача "Допълнително легло", зададена при пристигане;
 • Създайте друг ред в схемата със задача "Смяна на чаршафите на допълнителното легло", която да се извършва на всеки N дни;
 • Задайте шаблон за начисление (или редактирайте съществуващ) и изберете горния план в него (като отидете в Настройки->Всички настройки->Начисление-шаблон-> Екран за създаване/редактиране на шаблон за начисление - поле "Домакински Шаблон");
 • Ако имате тарифи, включващи допълнително легло, добавете този шаблон за начисление към пакетите, съдържащи допълнително легло. Ако не използвате пакети с тарифи, добавете домакинския план към начислението за стая на тарифата, включваща допълнително легло (Във фолиото за резервации трябва да кликнете върху "Редактиране" до начисленията за стая и да изберете желания план в полето "Домакински Шаблон ".
 • Създайте резервация с тази тарифа и начислете допълнителната услуга;
 • Можете да използвате прогнозата за домакинството, за да проверите дали горепосочените дейности са правилно показани за пристигането и за останалите дни от престоя;

Управление на домакинските задачи

Така определените задачи, схеми, специфики на резервациите, както и пакети, начисления и тарифи ще формират фактическите задачи за всяка дата. Домакинската задача е конкретна задача, определяща кога, къде и от кого трябва да се извършат определени дейности. Изпълнените задачи от предходните дни се съхраняват като архив (повече информация можете да намерите в раздела Архив на задачите по-долу). 


Управлението на домакинските задачи за дадена дата следва тези стъпки:

 • Създаване на задачи за дадената дата;
 • Приоритизиране на задачите;
 • Разпределение на задачите между камериерките;
 • Промяна на статуса на всяка задача;
 • Добавяне на нови задачи за камериерките или персонала по поддръжката;

Създаване на задачи за дадена дата

В началото на всеки ден задавайте задачите за този ден. От менючо за навигация изберете Домакинство-> Домакински задачи->Генерирай. Ще видите колко задачи ще бъдат създадени. Потвърдете.


Задачите се създават като "Неразпределени", т.е. не е зададено кой трябва да изпълни дадена задача. Моля, обърнете внимание, че ако имате зададени задачи за пристигане, резервациите за пристигане трябва да имат разпределени стаи, тъй като правилото е, че всяка задача трябва да бъде свързана със стая. Само тогава ще можете да виждате информация за задачите, свързани с резервациите.

Приоритизиране на задачите

Всяка задача има определен приоритет. Той може да бъде определен автоматично или ръчно. Нивото на приоритет на задачата влияе върху подреждането на задачите в справките за камериерките (Домакински задачи), така че те да бъдат информирани за задачите с най-висок приоритет. При автоматично създадените задачи приоритетът се определя въз основа на това дали има ранно пристигане или късно заминаване. Ранното пристигане и Късното заминаване са добавени като нови опции към резервациите. Ако имате ранно пристигане, задачите за почистване са с висок приоритет. Късното заминаване понижава нивото на приоритет на задачите за почистване, а останалите задачи получават нормално ниво на приоритет. Можете да промените приоритета на всяка задача, като използвате бутона със звезда до нея, като го натиснете толкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете желаното ниво на приоритет.

Разпределение на задачите между камериерките

Разпределението може да бъде ръчно или автоматично. За да разпределите задачите автоматично, от навигацията отидете на Домакинство->Домакински задачи->Автоматично разпределение. Системата ще предложи необходимия брой камериерките за задачите (въз основа на сумата на кредитите). Можете да изберете между колко камериерките да бъдат разпределени задачите. Системата ще използва посочения от вас брой на камериерки за разпределяне на задачите и ще създаде списък със задачи за всяка от тях. Системата също така ще зададе пореден номер на всеки списък: 1, 2, 3 и т.н..


Автоматично разпределение на домакинските задачи. Има два алгоритъма, които определят как ще се разпределят задачите между камериерките.

 • На екрана за автоматичното разпределение на задачите (след като кликнете върху бутона "Автоматично разпределение") между камериерките можете да изберете Алгоритъма, който ще се използва: Оптимален или Фиксирана подредба.
 • Оптимален: Това е алгоритъм, който ви позволява да се възползвате от предимствата на равното разпределение на задачите между камериерките, но понякога те могат да получат задачи в различни домакински сектори (повече информация за домакинските сектори можете да намерите в края на статията).
 • Фиксирана подредба : Това е по-стар алгоритъм, който дава приоритет на реда на домакинските сектори, но понякога камериерките не получават еднакво разпределение на задачите.
 • Тествайте двата метода на разпределение и изберете по-подходящия за вас.
 • Можете да изберете кой от методите да бъде по подразбиране, като отидете в Настройки->Всички настройки->Домакинство->Кредити" - поле "Алгоритъм за разпределяне на домакинските задачи".


Ето малко повече информация за това как работи автоматичното разпределение на задачите:

 •  Неразпределените задачи се подреждат по номера на стаята, като се следва зададената от вас последователност на подреждане на стаите. Ако стаите имат зададени домакински сектори - задачите ще бъдат разпределени по сектори.
 • При разпределянето на задачите системата се стреми да разпредели равномерно работното натоварване между дадения брой камериерките, като отчита зададения брой кредити.
 • Ако за дадена стая има повече от една задача, всички тези задачи се възлагат на една и съща камериерка.
 • Стаите, избрани за камериерка, се разпределят според определения ред на стаите, така че да са възможно най-близо една до друга. В зависимост от заетостта на хотела обаче задачите могат да бъдат разположени на няколко последователни етажа. Ако желаете, можете да зададете име (камериерка) за всеки от вече номерираните списъци. Кликнете върху бутона до номера и въведете име или изберете едно от вече съществуващите имена, като въведете първите букви на това име. Използвайте тази функция и за прехвърляне на всички задачи от една камериерка към друга. Можете лесно да прехвърляте задачи между камериерките. Просто изберете една или повече задачи и кликнете върху бутона "човече" от страничния панел. Попълнете името или изберете някое от списъка. По същия начин можете ръчно да разпределяте задачите между камериерките. Управлението на задачите позволява бързо филтриране и отпечатване на задачите на дадена камериерка. Просто изберете името (или номера) на камериерката от панела. Кликнете върху "Всички", за да видите всички камериерки.


Промяна на статуса на всяка задача и връзка със статусите на стаите

Окончателният статус на стаята, който се появява в Календара на стаите или в други справки, се определя на базата на статусите на задачите, свързани с тази стая. Ако статусът на задачата е "Мръсна", статусът на стаята също е "Мръсна". Ако задачата е изпълнена, статусът на стаята е "Чиста". Ако имате стая с различни статуси на задачите, статусът на стаята става най-ниският от тях (Мръсна).

Другите статуси на задачите са: "Чисти се" - задачата се изпълнява в момента; "Проверка" - задачата трябва да бъде проверена от старши служител, за да бъде завършена. Има един допълнителен статус, който е обяснен по-долу.

Задачи, които не са свързани със статус на стая

Ако имате задача, която, по ваше мнение, не трябва да влияе на статуса на стаята (т.е. не трябва да пречи на настаняването на гост в тази стая), изберете "Задача" като неин статус. По този начин тази задача няма да доведе до това стаята да има статус "Мръсна", но ще присъства в списъка със задачи. Можете да използвате такива задачи, когато става въпрос за дребни проблеми с поддръжката, например "смяна на батерията на дистанционното управление" или искания на гостите ви относно по-ниски възглавници или допълнително одеяло. Тези задачи ще заменят старото поле "Предупреждение Домакинство", като запазят тяхната функционалност.

Архив на задачите

Чрез отчета "Архив на домакинските задачи" можете да прегледате списъка с изпълнените задачи за даден период. Използвайки филтрите за стая или камериерка, можете лесно да проследите всички камериерки, които са влезли в определена стая, например. За да достъпите справката, отидете от навигацията на Справки->Всички справки->Архив на домакинските задачи.

Справка "Домакинство"

Можете да използвате справка "Домакинство", за да проверявате и актуализирате Домакинския статус и задачите по вашите стаи. Справка "Домакинство" може да се достъпи, като от навигацията отидете на Домакинство-> Домакинсво. Ако използвате Домакинство V2, уверете се, че сте кликнали върху бутона "Нова справка", в противен случай може да има някои несъответствия в резултатите.

Монитор Домакинство

Монитор Домакинство се използва за проследяване на задачите и домакинските бележки за стаите в реално време. Мониторът предоставя възможност да ви уведомява със звук, когато има актуализация за някоя от стаите. Освен това има кодировка с различни цветове, която ще ви помогне да проследите всички промени. 


Като кликнете върху определена стая, ще можете да направите промени в нейните задачи или да ги отбележите като изпълнени. Мониторът се намира в менюто Домакинство->Монитор Домакинство.

Изгубени вещи

Тази опция се използва за регистриране на намерена или изгубена вещ на гостите. Можете да добавяте различна информация за намереното или изгубеното имущество в регистъра, включително негова снимка. Можете да търсите по потребителски текст или период на изгубване или намиране на такава вещ. За да използвате модула, отидете в Други функционалности->Изгубени вещи.