Функционалността "Гест мейлър" може също така да бъде използвана да замени стандартните съобщения за потвърждение на резервация или потвърждение на няколко резервации. Те се изпращат се автоматично за всяка резервация или група резервации, създадена в ОРС и ще замени съобщението за потвърждение, генерирано в бекенда.

Избиране на шаблон за потвърждение на резервация или  няколко такива

След създаването и тестването на шаблоните за шаблоните за потвържденията на резервации, моля, от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Гест мейлър" и:

  • Щракнете върху бутона "Промени" в раздела "Шаблони за потвърждение на резервация";
  • Изберете шаблона в полето "Собствен шаблон за потвърждение на резервация" за потвърждението на единична резервация и в полето "Шаблон за потвърждение на няколко резервации".
  • Запишете.
Забележка: Избирането на собствен шаблон за потвърждение на резервация само ще замени стандартното потвърждение на няколко резервации също така - всяка резервация в групата ще бъде показана отделно в съобщението за потвърждение на няколко резервации. За да използвате "табличен изглед" (или по-компактния изглед) за груповите резервации, моля, създайте шаблон за потвърждение на няколко резервации също.

Може да намерите повече информация относно създаването на шаблони в статията Съдържание за Гест мейлър.