Функционалността "Гест мейлър" може също така да бъде използвана да замени стандартните съобщения за потвърждение на резервация или потвърждение на няколко резервации. Те се изпращат автоматично за всяка резервация или група резервации, създадени през ОРС и ще заменят съобщенията за потвърждение, генерирани в бекенда.

Избиране на шаблон за потвърждение на резервация или няколко такива

След създаването и тестването на шаблоните за потвържденията на резервации, моля, от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Гест мейлър" и:

  • Кликнете върху бутона "Промяна" в раздела "Персонализирано потвърждение на резервация";
  • Изберете шаблона в полето "Собствен шаблон за потвърждение на резервация" за потвърждението на единична резервация и в полето "Шаблон за потвърждение на няколко резервации".
  • Запишете.
Забележка: Избирането на собствен шаблон за потвърждение на резервация, ще замени и  стандартното потвърждение на няколко резервации, но всяка резервация от групата ще бъде показана в отделно потвърждение. За да използвате "табличен изглед" (или по-компактен изглед) за груповите резервации, моля, създайте също и шаблон за потвърждение на няколко резервации.

Може да намерите повече информация относно създаването на шаблони в статията Съдържание за Гест мейлър.