1. Данъчно облагане
  2. Шаблон за отстъпка
  3. Отпечатване на фолиа
  4. Срок за плащане по подразбиране - дни
  5. Тарифа
  6. Минимални и максимални позволени цени


Всички допълнителни настройки се намират в "Настройки" - "Всички настройки" - "Данъчни настройки".


Данъчно облагане

Валута по подразбиране на резервационно фолио - тази функционалност ви позволява да зададете валута по подразбиране за всички ваши резервационни фолиа. Имате две алтернативи тук: ''Валутата по подразбиране е валутата на тарифата'' и ''Валутата по подразбиране е националната/местната валута''.

Валута по подразбиране на акаунта - тази функционалност ви позволява да зададете валута по подразбиране за абонамента.Шаблон за отстъпка

Тази функционалност ви позволява да персонализирате шаблона за отстъпка, когато използвате опцията "Отстъпка" във фолиата. Изберете бутон Нов/a / Редакция и ще можете да изберете:

  • Описание - името по подразбиране на шаблона за отстъпка
  • Категория приходи - може да избирате от всяка категория приходи, създадена за категорията приходи "Отстъпка".


Отпечатване на фолиа

Този раздел ви позволява да зададете детайлите за отпечатване относно изгледа на всички ваши документи (приключени фактури) в системата.


Изглед за отпечатване по подразбиране - използвайте тази функционалност, за да изберете изгледа по подразбиране за всички ваши документи в системата: Детайли, По дата, По описание / цена, Компактно, Окомплектовани по дати/кол., Окомплектовани по кол.


Покажи единичната цена в разпечатката на фолиото - тази функционалност ви позволява да изберете една от трите опции за единична цена (Не показвай, Покажи нетна цена, Покажи бруто цена).


Забележка: Единичната цена е частното на крайната стойност и количеството, което може да доведе до разлики в закръгляването. Единичната цена се показва само в изглед "Детайли".

Шаблон за печат на фолио - дава ви възможност да изберете собствен шаблон за печат на фолио, който да се използва автоматично от фолиата. Моля, обърнете внимание, че това се прилага само към резервации, създадени след настоящата промяна в полето "Шаблон за печат на фолио ". Може да намерите повече подробности в статията Шаблон за печат на фолио.


Срок за плащане по подразбиране - дни

Този раздел показва датата, до която фолиото трябва да бъде платено, ако бъде закрито преди да е платено напълно. Датата се изчислява, като се използва информацията в полето  "Срок за плащане - дни" , което посочва до колко дни след закриването му фолиото трябва да се плати.


"Срок за плащане - дни" в "Данъчните настройки" е стойността по подразбиране и засяга всички фолиа.


Забележка: Полето "Срок за плащане - дни" може да бъде зададено на нива фирма и фолио:
1). Фирма => "Срок за плащане - дни": това е стойността по подразбиране за фактурите на конкретната фирма. Тя има предимство пред стойността, зададена в "Срок за плащане - дни" в Данъчните настройки само за фолиата на тази компания;
2). Фолио => "Срок за плащане - дни": това е настройката по подразбиране за конкретното фолио и тя има предимство пред горепосочените две настройки (стойността, зададена в "Срок за плащане - дни" в Данъчните настройки и стойността, зададена във Фирмата) за това фолио само.

Тарифа

Този раздел ви позволява да зададете името на тарифата в изгледа на вашите документи и закръгляването на производните процентни тарифи.

Използвайте пълното име на тарифата като описание на начислението

Ако е избрано - името на начисленията за стая, генерирани от тарифата, ще бъдат комбинация от името на тарифата, типа стая на тарифата и името на тарифния план на тарифата.

Ако не е избрано - името на шаблона за начисление на тарифата ще се използва във фолиото.


Забележка: Стойността от полето "Текст при отпечатване" на шаблона за начисление на тарифата винаги ще се използва за печатната версия на фолиата.

Минимални и максимални позволени цени

Тази опция ви позволява да посочите диапазон на цената, който може да бъде приложен към стандартните тарифи. Ако потребител се опита да въведе цена в стандартна тарифа, която е извън диапазона, ще се генерира грешка. Те могат да се използват индивидуално или като комбинация от двете.


Закръгляване на производна процентна тарифа

Позволява ви да изберете опция за закръгляване за производните процентни тарифи в Clock PMS+. Възможните опции са 0.01, 0.1, 1, 10, 100 или 1000.


Пример с опцията, зададена на 0.1

Производната тарифа се базира на цена от 155 евро с 13% отстъпка, което прави 134.85 евро (155 - 13%).

Поради избраната опция, резултатът ще бъде 134.9 евро.