Броячи на капацитета

Използвайте броячите на капацитета, за да разпространите ограниченията върху продажбите на допълнителни услуги с ограничена наличност до всички модули на Clock PMS+. Освен екрана за наличност на тарифа, тези ограничения се отразяват също в уеб резервационната система, каналния мениджър, ъпгрейд модула, както и в АПИ-то.


Настройка

  • Отидете на "Всички настройки" - "Настройки" - "Шаблон за начисление" и отворете екрана за редакция на съответния шаблон за начисление, за който трябва да създадете брояч на капацитета.
  • Щракнете върху бутона "Нов/а" до полето "Брояч на капацитета".
  • В изскачащия прозорец, въведете името и желания капацитет за новия брояч. Запишете.
  • Новосъздаденият брояч на капацитета се закача за шаблона за начислението. Вече той  може да бъде избран за други шаблони за начисление чрез падащото меню на брояча на капацитета на техните екрани за редакция.


Може да зададете и контролирате дневната наличност на броячите на капацитета, като използвате функционалността "Броячи на капацитета по дата" (намираща се в раздела "Брояч на капацитета" на екрана "Шаблони за начисление"). Тя ви позволява да разглеждате и редактирате наличността на създадените от вас броячи на капацитета.Съвети:
  • Продавайте една и съща наличност на различни цени
    Броячите дефинират дневния капацитет. Един брояч може да бъде свързан с множество различни шаблони за начисление или пакетни елементи към тарифа. По този начин няколко шаблона за начисление могат да черпят от общ капацитет. Например може да дефинирате един брояч "Паркинг" и да го зададете към множество шаблони за начисление, за да продавате паркоместа на различна цена като например "Паркомясто за кола", "Паркомясто за автобус", "VIP паркомясто" и т.н.
  • Различни броячи за капацитет за отделни пакетни елементи
    Може да зададете брояч на капацитет към който и да е пакетен елемент. Различните броячи могат също така да бъдат използвани за отделни пакетни елементи, например закуска за един от елементите, и СПА за друг. Наличността на такъв пакет ще бъде по-ниската такава от двата елемента. С други думи, ако ако имате 20 налични закуски и 10 СПА процедури, наличността на целия пакет ще бъде 10. Ако желаете да контролирате броя на продадените пакети за целите на управлението на приходите, може да добавите допълнителен елемент към пакета с нулева цена, чиято наличност да следите.