Броячи на капацитета

Използвайте броячите на капацитета, за да дефинирате ограничения върху продажбите на допълнителни услуги с ограничена наличност до всички модули на Clock PMS+. Освен екран Тарифи и заетост, тези ограничения се отразяват също в Уеб резервационната система, Каналния мениджър, Ъпгрейд модула, както и в АПИ-то.


Съвет: Преди да започнете настройките, преминете към старата версия на екран "Шаблони за начисление". За целта от менюто за навигация изберете "Настройки" - "Шаблони за начиление" и изберете бутон "Old version" в горния десен ъгъл на екрана.

Настройка

  • Отидете на "Всички настройки" - "Настройки" - "Шаблони за начисление" и отворете екрана за редакция на съответния шаблон за начисление, за който трябва да създадете брояч на капацитета.
  • Изберете бутон "Нов/а" до полето "Брояч на капацитета".
  • В изскачащия прозорец, въведете името и желания капацитет за новия брояч. Запишете.
  • Новосъздаденият брояч на капацитета се закача за шаблона за начислението. Вече той  може да бъде избран за други шаблони за начисление чрез падащото меню на брояча на капацитета на техните екрани за редакция.


Може да зададете и контролирате дневната наличност на броячите на капацитета, като използвате функционалността "Броячи на капацитета по дата" (намираща се в раздела "Брояч на капацитета" на екрана "Шаблони за начисление"). Тя ви позволява да разглеждате и редактирате наличността на създадените от вас броячи на капацитета.


Съвети:
  • Продавайте една и съща наличност на различни цени

    Броячите дефинират дневния капацитет. Един брояч може да бъде свързан с множество различни шаблони за начисление или пакетни елементи към тарифа. По този начин няколко шаблона за начисление могат да черпят от общ капацитет. Например може да дефинирате един брояч "Паркинг" и да го зададете към множество шаблони за начисление, за да продавате паркоместа на различна цена като например "Паркомясто за кола", "Паркомясто за автобус", "VIP паркомясто" и т.н.

  • Различни броячи за капацитет за отделни пакетни елементи

    Може да имате брояч на капацитет към всеки пакетен елемент. Различните броячи могат също така да бъдат използвани за отделни пакетни елементи, например един за закуска и друг за СПА. Наличността на такъв пакет ще бъде по-ниската такава от двата елемента. С други думи, ако имате 20 налични закуски и 10 СПА процедури, наличността на целия пакет ще бъде 10. Ако желаете да контролирате броя на продадените пакети за целите на управлението на приходите, може да добавите допълнителен елемент към пакета с нулева цена, чиято наличност да следите.