POS настройки

Променена на: Fri, 23 септ, 2022 at 11:26 AM

Print

Настройки на POS ви позволява да зададете няколко общи настройки, необходими за работата ви с Clock POS акаунт. Можете да намерите тези настройки, като отидете на "Управление" - "POS настройки".

Автоматичното излизане след поръчка/закриване на сметка

Ако е включено:

  • Потребителят ще бъде разлогнат автоматично, когато бъде направена поръчка или бъде закрита сметка.

  • Потребителят ще трябва да влезе отново в системата, за да направи нова поръчка или да закрие друга сметка

Ако е изключено:

  • Потребителят няма да бъде разлогнат автоматично при затваряне на поръчка/сметки

Тази функция се използва, ако на една и съща станция работят няколко потребители. Такава настройка ще позволи на сервитьора да бъде автоматично изведен от системата след затваряне на поръчка/сметки.

Питай за клиенти при ново фолио

Ако е включено:

  • При всяка нова сметка ще се появява малък прозорец, който ще ви подканя да въведете броя на клиентите за тази сметка. 

  • Броят на клиентите може да бъде редактиран на екрана за начисление - бутон "Клиенти". В бутона се показва въведеният брой.

Ако е изключено:

  • Когато отваряте нова сметка, системата няма да изисква въвеждане на броя на клиентите

  • Броят на клиентите може да бъде добавен/редактиран на екрана за начисление - бутон "Клиенти". Бутонът показва въведения брой.

Можете да използвате справката „Клиенти“, за да видите статистиката за броя на клиентите. За определен период, по дни или общо, се показва данни на закритите фолиа: Общо, клиенти, фолиа, сума на клиент, сума на фолио/бил, среден престой (на фолио/сметка).

БАР режим

Можете да използвате функцията БАР режим на Clock POS, за да регистрирате бързо продажбите на бара или на други места, където има само няколко или никакви отворени сметки.

Как да активирате

Можете да активирате тази настройка, като отидете в "Управление" - "POS настройки" и щракнете върху "БАР режим", за да я активирате.

Функционалност на БАР режима

Новият БАР режим има следната функционалност:

  • Щракнете върху избрана от вас маса на екрана "Маси", направете начисленията и приключете фолиото.
  • Вместо да бъдете пренасочени към екрана "Маси", на екрана "Меню" веднага се отваря ново фолио за следваща сметка
  • Ако все пак трябва да отидете на екран "Маси", можете просто да кликнете върху бутона Назад.
Забележка: Настройката е НА СТАНЦИЯ, т.е. ако е активирана на бара в ресторанта, само устройствата на бара ще работят в този режим, а останалите ще работят в нормален режим.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница