Можете да намерите всички най-нови Clock PMS+ API 
ръководства и подробни примери, като отидете на
Clock PMS+ API документи