1. Влезте в системата на търговеца.

WorldPay Login2. Изберете Инсталации от лявата лента за навигация.

WorldPay Login3. Изберете бутона Integration Setup (Настройки на интеграцията) за инсталацията "Select Junior" / PRODUCTION environment (Производствена среда).

WorldPay Login
Забележка: Запазете номера до (Select Junior) за по-късно. Ще трябва да го поставите в полето Инсталация на Clock* (от навигацията Настройки - Всички настройки - WorldPay (Пренасочване)) когато сте готови с настройката на WorldPay.4. Направете настройките

  • Копирайте този текст:
    <wpdisplay item=MC_callback>
    и го поставете във полето за въвеждане "Payment Response URL" (URL на отговора за плащане).
  • Маркирайте отметката "Payment Response enabled?" (Разрешаване на отговор на плащане) .
  • Маркирайте отметката "Enable the Shopper Response" (Разрешаване на отговора на купувача).
  • Изберете "Save Changes" (Запазване на промените).
WorldPay Login

Готово!

WorldPay Login