1. Ново фолио
 2. Приключване на фолиа
 3. Изпращане на фолиа
 4. Анулиране на фолиа
 5. Корекции по закрити фолиа/фактури


Фолиото е сметката на госта или хотелската сметка. Ако е отворена, можете да отразявате начисления и плащания към гости, фирми и външни клиенти на хотела към фолиото (хотелската сметка). При закриване на фолиа можете да направите тези сметки за гости във фактури и към тях няма да могат да се добавят повече начисления. Clock PMS+ ви позволява да извършвате и множество други операции с фолиа.

1. Ново фолио

1.1. Резервационно фолио

Със създаването на резервация се генерира и съответстващо фолио в раздела "Тарифи и фолиа" на екрана за резервацията. При зададена тарифа за стая в резервацията,  Clock PMS+ автоматично изчислява и прави начисленията за стая за престоя на госта по това фолио, можете да създавате и допълнителни фолиа:

 • Кликнете върху бутона "Добави фолио" на екрана на резервацията;
 • Броят на фолиата, които могат да бъдат създадени за дадена резервация, е неограничен.

1.2. Фолиа на компании

Можете да създавате фирмени фолиа, т.е. фолиа, свързани с компании, и да ги използвате по начина, по който използвате резервационни фолиа:

 • Отворете профил на компания;
 • В раздела "Фолиа" изберете бутон "Добави фолио";
 • Можете да използвате тези фолиа, за да отразявате плащания и начисления, свързани с тази фирма;

1.3. Фолиа на външни клиенти

Clock PMS+ ви позволява да създавате фолиа за външни гости на хотела, т.е. такива, които не са отседнали във вашия хотел:

 • Кликнете върху бутона "Други функционалности" от лентата за навигация;
 • Изберете "Външни клиенти";
 • На екрана с фолиа на външни клиенти кликнете върху "Добави фолио", за да създадете ново фолио;
 • Сега можете да таксувате външните гости и да регистрирате плащания от тях;

2. Закриване на фолио

В Clock PMS+ е много лесно да създадете фактура или приключена сметка, просто трябва да приключите отвореното фолио, като никакви начисления повече не могат да се добавят или променят. След закриването фолиото се превръща в документ.

 • Отворете фолиото на госта, което трябва да бъде приключено;
 • Кликнете върху бутона "Издай";
 • Изберете "Затвори" и ще се отвори  прозорец с всички налични видове документи;


Забележка: Избирането на опцията "Приключи като фолио" в изскачащия прозорец (ако е налична) ще затвори фолиото без тип документ.


Можете да следите всички затворени фолиа за определен период от навигацията Справки->Всички справки->Закрити фолиа.


В Clock PMS+ има и автоматично закриване на фолиата на резервация с нейното изпращане. При изпращането на резервация се появява подкана да разрешите автоматичното закриване на фолиата на тази резервация. Потребителят може да избере дали да ги затвори или да ги остави отворени.


Не забравайте: В закритите фолиа не могат да се добавят или редактират начисления. Все пак можете да отразявате плащания.

3. Изпращане на фолиа

3.1. Фолио Преглед, Печат и Изпращане

Предварителен преглед, отпечатване и изпращане на фолиа:

 • На екрана на фолиото кликнете върху бутона "Преглед";
 • Изберете езика, на който да се показват фолиата;
 • На екрана за предварителен преглед на фолиото:
  • Изберете бутона "Покажи", за да изберете подробен или групиран режим на показване на фолиото.
  • Кликнете върху бутона "Печат", за да отпечатате отвореното или закрито фолио/фактура.
  • Използвайте бутона "Изпрати", за да изпратите по електронна поща отвореното или закрито фолио/фактура.
 • Отвореното фолио може да се използва като проформа фактура.

3.2. Отпечатване на множество фолиа

Можете да отпечатате не само едно отворено или закрито фолио/фактура, но и множество отворени или закрити фолиа/фактури:

 • Кликнете върху "Резервация" в навигационната лента.
 • Изберете "Заминавания".
 • На екрана "Заминавания" кликнете върху "Маркирай няколко".
 • Изберете резервациите, които съдържат отворените или закритите фолиа/фактури, които трябва да бъдат отпечатани.
 • Кликнете върху бутона "Фолиа" и изберете "Преглед на клиентски фолиа".
 • Кликнете върху бутона "Печат".
 • Можете също така да отпечатате множество фолиа от екраните "Пристигания", "В хотела", "Търсене на резервации".

4. Анулиране на фолиа

Ако затворено фолио/фактура е неправилно, можете да анулирате цялото фолио:

 • Кликнете върху бутона "Издай" на екрана на фолиото и изберете "Анулирай".
 • Потвърди анулирането
Забележка: Анулирането на фолио ще анулира всички начисления и плащания по фолиото. Не е позволено да се анулира фолио, което има фолиа за корекции. Първо трябва да се анулират всички свързани корекционни фолиа, след което можете да анулирате отвореното фолио.

5. Корекции по закрити фолиа/фактури

В Clock PMS+ има няколко възможности за извършване на корекции на закрити фолиа/фактури. Можете да дублирате закритото фолио/фактура в ново отворено фолио:

a) Дубликат

 • Отворете затворено фолио;
 • Кликнете върху бутона "Издай" и изберете "Дублирай фолиото";
 • В новосъздадения фолио - дубликат направете необходимите промени, свързани с начисленията и плащанията;
 • Върнете се към закритото фолио/фактура и го анулирайте;

б) Корекционни фолиа

Clock PMS+ ви позволява също така да създавате кредитни и дебитни фолиа посредством корекционни фолиа. Разделът "Корекционни фолиа" се появява на екраните на анулирани или закрити фолиа/фактури, но тези фолиа могат да се използват само за закрити фолиа/фактури:

 • В този раздел за закрити фолиа кликнете върху бутона "Добави корекционно фолио";
 • Отворете създаденото корекционно фолио и въведете необходимите положителни или отрицателни начисления;
 • Създава се дебитно или кредитно фолио;

в) Пълна корекция

Използвайте функцията "Пълна корекция", за да създадете корекционен фолио, което представлява копие на закритито фолио/фактура с обратни стойности:

 • Отворете закритото фолио/фактура;
 • Кликнете върху бутона "Издай" и изберете "Сторно";
 • Създаденето корекционно фолио влиза в сила след закриването му и представлява кредитно фолио/фактура към цялото закрито фолио/фактура;