1. План на стаите
 2. Календар на стаите
 3. Прогнозна заетост
 4. Тарифи и заетост


В Clock PMS+ има четири екрана, които показват различни аспекти на наличността на вашия хотел:

План на стаите, Календар на стаите, Прогнозна заетост и Тарифи и заетост.

План на стаите

Планът на стаите е екранът, който дава бърза информация за вашите стаи на определена дата. Най-често той се използва от Домакинството.

 • Отворете менюто Свободни стаи/План на стаите;
 • Изберете нужната ви дата;
 • На екрана се показват всички стаи във вашия хотел, групирани по типове и в реда, който сте задали при създаването им.
 • Статусът на всяка стая е показан в различни цветове и със символите, разяснени под графиката.
 • На този екран можете да маркирате дадена стая като мръсна или да посочите, че се нуждае от ремонт. За да направите това:
 • Кликнете върху стаята;                                                
 • Задайте статуса на стаята на "Изпратена" или опишете  необходимите ремонтни дейности.

Екранът на стаите може да се използва и за създаване на резервации.

 • Кликнете върху стая и изберете една от опциите за резервация (резервация за 1 нощ и т.н.) и продължете както обикновено.
 • Накрая, ако стаята е заета, когато кликнете върху нея, ще можете да отворите резервацията (чрез опцията "Данни за резервацията").

Планът на стаите показва статусът на всички стаи на определена дата. Ако се нуждаете от статуса им за по-дълъг период, използвайте Календара на стаите.

Календар на стаите

 • Изберете началната дата на периода, като използвате бутона "Дата" в горния десен ъгъл (по подразбиране при отваряне на календара се избира днешният ден).
 • Ще се покаже заетостта ви за 31 дни, считано от избраната дата


 Резервациите са оцветени, за да ви помогнат лесно да определите тяхното ниво на гаранция:
 • Зелено - гарантирани резервации 
 • Оранжево - резервации, които очакват гарантиране, чийто период за гарантиране все още не е изтекъл.
 • Червено - резервации, които очакват гаранция, чийто период на гарантиране е изтекъл.
 • Жълто - резервации, които не са гарантирани;
 • Черно - настанени резервации;
 • Сиво – изпратени;

Можете да зададете цвят и текст за определени клетки с дати в Календара на стаите, така че празниците и други специални събития да се открояват . 

 Зададените текстове се показват като етикети над календара. Следвайте тези лесни стъпки:

 •  Изберете "Етикети" от навигацията
 •  Добавете датите, като изберете цвят и описание (полето за текст може да остане празно) за всяка от тях.

Менюто "Изглед" се намира в горния десен ъгъл на страницата и ви позволява да:

 • Изберете най-подходящия изглед за вашия хотел или за конкретната ситуация: Нормален, Компактен, Широк
 • Покажете мероприятията за избрания период. Можете да отворите дадено мероприятие, като кликнете върху него. Всяко мероприятие може да бъде показано с различен цвят (въз основа на настройките му).
 • Покажете или скрийте повтарящите се редове с дати.
 • Възможности за групиране - без групиране, по тип стая или местоположение. Изберете най-подходящия изглед за вашия хотел или за конкретната ситуация.

Всичко, което можете да направите на екрана "План на стаите", можете да направите и тук: кликнете върху дата, за да зададете стая като мръсна, да създадете нова резервация или да редактирате съществуваща.

Две икони ви показват резервациите с неплатени фолиа и тези, които са заключени, за да не бъдат местени.

Изскачащ прозорец ви предоставя основна информация за дадената резервация, без да е необходимо тази резервация да бъде отваряна. За да видите изскачащия прозорец за резервацията, задръжте курсора на мишката върху резервацията (компютър), с първото докосване (iOS, като второто отваря резервацията) или натиснете и задръжте (Android)

Прогнозна заетост

Ако имате нужда от обобщена информация за наличността, използвайте екрана за прогнозна заетостта ("Заетост" - "Прогнозна заетост").

Той може да бъде пуснат за произволен период. За удобство има предварително зададени периоди от 7, 14 и 30 дни.


 • Изберете или въведете желания период,

Clock PMS+ показва наличността на всички ваши стаи, обобщена по видове. Виждате броя на свободните и заетите стаи. Можете също така да проверите блоковете за различни мероприятия и използваните стаи от тях.

Ако желаете по-опростена версия и ви е необходимо да видите само свободните си стаи, кликнете върху бутона "Детайли".

Прогнозната заетост може да се разпечата и да се използва офлайн.


Добавихме опция за виждане на информацията за заетите стаи по резервации и блокове, по различни сегменти. Поддържаните сегменти са:


    • Статус на резервацията – разбивката по този сегмент ви позволява да видите заетостта по гарантирани/негарантирани резервации и блокове. 

    • Маркетингов канал; Маркетингов сорс; Маркетингов сегмент. Можете да видите данните за заетостта по всеки един от тези параметри за маркетинговата сегментация;

    • За да изберете сегмент, по който да анализирате вашата заетост, отидете на "Прогнозна заетост" и от падащото меню "Сегменти" изберете желания подход за сегментиране. Сегментите ще се появят под всяка от следните групи - Резервации и Блокове.


Моля, прегледайте статията  "Корекция на капацитета",  за повече подробности по темата.


На екрана "Прогнозна заетост" добавихме опция за включване или изключване на Опционални блокове (Опционални и Контингент). Щракнете върху бутона "Включи опционални", за да ги включите в изчислението на Прогнозната заетост, засягащо броя на заетите и свободните стаи.


Добавихме общи суми към Прогнозната заетост: Общ капацитет; Общо корекции; Общо статуси на стаи (OOS); Общо резервации и Общо блокове.Тарифи и заетост

Екранът "Тарифи и заетост" е най-полезен за рецепционистите, които трябва да отговарят директно на запитванията на клиентите и бързо да намират най-добрата комбинация от стая и тарифа.

 • Отворете менюто Заетост - Тарифи и заетост
 • Въведете датите на пристигане и заминаване и броя на гостите за резервацията. В лявата част на екрана виждате списък с всички цени.
 • Изберете тези, които са подходящи за тази конкретна резервация
 • Щракнете върху "Провери свободните стаи"
 • Clock PMS+ показва цената на желаните нощувки, изчислена за всяка от избраните тарифи. Можете също така да видите броя на свободните стаи от избрания тип.

Изберете желаната цена и кликнете върху бутона "Резервирай" за нея. След това попълнете останалите необходими данни и запазете резервацията.


На екрана има възможност за показване на резултатите по номера на стаите, като използва опцията "Стаи" точно под бутона "Провери свободните стаи". Това гарантира не само, че има свободни стаи, но и че няма да се наложи преместване на гостите в друга стая по време на престоя им. 


Можете да скриете всички цени (продукти), които не са налични поради ограничения, липса на цена или наличност, като изберете опцията "Налични" точно под бутона "Провери свободните стаи".


Ако изберете фирма, ще бъдат показани само тарифите, свързани с нея. Освен това в случай на нова резервация, избраната фирма ще бъде прехвърлена към резервацията.


Описанията за персонала, които ви позволяват да давате повече информация за гаранционните политики, видовете стаи и тарифите, вече са достъпни и на екрана на календара на "Тарифи и заетост". Кликнете върху балона с надписи до всеки от гореспоменатите. Въведете Описанията за персонала в съответните екрани за редакция - списъка с тарифи, списъка с гаранционни политики и списъка с типове стаи.


Съвет
 • Маркирайте отметката "Стаи", за да се покажат резултатите по стаи.
 • Маркирайте отметката "Налични", за да скриете всички цени (продукти), които не са налични поради ограничения, липса на цена или наличност.