1. Поле за търсене в лентата за навигация
 2. "Търсене на резервация", "Пристигащи", "Заминавания', 'В хотела'
 3. Разширено търсене
 4. Работа с единична резервация или множество резервации


Опциите за търсене в Clock PMS+ правят намирането на всяка резервация много лесно. Така и трябва да бъде. Само въведете информация за контакт, тип стая или номер, фирма и/или събитие и лесно ще намерите резервациите. Може също така да използвате опциите за разширено търсене на Clock PMS+, за да намерите резервациите по разнообразни критерии.

1. Поле за търсене в лентата за навигация

 • Отидете на полето за търсене в лентата за навигация, за да намерите резервациите в "Фирми", "Очаквани" и "В хотела";
 • Въведете един от следните резервационни детайли:
  • Данни за контакт (имената и имейла на госта);
  • Тип стая (само резултатите от търсене в "Очаквани" резервации);
  • Номер на стая;
  • Фирма и/или събитие;
  • Референтен номер;
  • Номер на резервация;
 • Щракнете върху бутона "Търсене";

2. "Търсене на резервации", "Пристигания", "Заминавания", "В хотела"

Екранът "Търсене на резервации връща резултати на базата на периода и критериите на търсене:

 • Отидете на "Резервация" - "Търсене на резервации";
 • Изберете периода на търсене от падащото меню "Месец";
 • Въведете един от следните детайли за резервацията в полето "Търсене":
  • Данни за контакт (имената и имейла на госта);
  • Тип стая (само резултатите от търсене в "Очаквани" резервации);
  • Номер на стая;
  • Фирма и/или събитие;
  • Референтен номер;
  • Номер на резервация;
  • Щракнете върху 'Обнови'

Също така можете:

 • Да изберете фирма от от падащото меню "Фирма", за потърсите всички резервации, свързани с тази фирма;
 • Потърсите всички резервации, свързани със събитие на тази фирма, като го изберете падащото меню "Събитие";
 • Щракнете върху "Обнови";

Резултатите от търсенето са групирани в следните раздели:

 • "Настанени" – гости, които са се настанили;
 • "Очаквани" – гости, очаквани да пристигнат;
 • 'Изпратени' - изпратени гости;
 • "Непристигнали" - гости, очаквани да пристигнат, но не направили така;
 • "Анулирании" – анулирани резервации;

По подобен начин  можете да използвате полетата за търсене на екраните на "Пристигания", "Заминавания", "В хотела", за да потърсите конкретна резервация:

* Екранът "Пристигания" показва резервациите за пристигащи, групирани в четири раздела за конкретна дата:

 • "Очаквани";
 • "Настанени";
 • "Изтекли" – гости, които може и да са пристигнали,  но не са настанени;
 • "Непристигнали"

* Екранът "Заминавания" показва  резервациите на заминаващите, групирани в три секции за конкретна дата:

 • "Заминавания" – гости, напускащи хотела на конкретна дата;
 • "Изтекли" – гости с просрочено напускане;
 • "Изпратени";

* Екранът "В хотела" показва резервациите на гостите в хотела, групирани в четири секции за конкретна дата:

 • "Настанени";
 • "Оставащи" – гости, продължаващи престоя си в хотела;
 • "Заминавания";
 • "Изтекли" - гости с изтекло напускане;
 • "Очаквани";
Забележка: Червено съобщение предупреждение в списъците "Заминавания" и "В хотела" напомня за изтеклите резервации. Това предупреждение съдържа референция към списъка на тези резервации.

Освен това Clock PMS+ ви позволява да филтрирате резервациите по множество критерии за по-прецизни резултати от търсенето. Това се прави през "Разширено търсене".

3. Разширено търсене

 • От навигацията отидете на "Резервация" - "Разширено търсене";
 • Изберете отделен критерий или множество такива;
 • Щракнете върху бутона "Обнови", за да се покажат резултатите от търсенето;
 • Добавете или  премахнете колони към таблицата с резултатите от търсенето, като щракнете върху бутона "Колони". Маркирайте или размаркирайте колоните на таблицата по ваш избор.
Съвет:  Вместо ръчно да задавате филтъра "Създадени" на екрана "Разширено търсене", можете да използвате една от следните опции от падащато меню "Резервация": "Създадени днес", "Създадени през последните 3 дни", "Анулирани през последните три дни" и да ви се покажат съответните резервации (създадени на настоящата дата, създадени или анулирани през последните 3 дни) на екрана "Разширено търсене.

4. Работа с единична или множество резервации

Изменете резервации от резултатите от търсенето на екраните "Пристигания", "Заминавания", "В хотела", "Търсене на резервации" и "Разширено търсене", като превключвате между режимите "Маркирай няколко" и "Изберете едно", както следва:

Щракнете върху бутона "Маркирайте няколко", за да изберете множество от резервации;

 • Маркирайте или размаркирайте множество редове или кутийки на резервации в различните секции, като щракнете върху тях;
 • За маркирането/размиракирането на всички резултати от търсенето щракнете върху "Избери всички"/"Нищо";
 • Използвайте бутоните над секциите с резервации за различни операции с избраните резервации;

Щракнете върху бутона "Избери едно", за да се върнете в режим на работа с единични резервации;

 • Използвайте опциите, приложими за резервация и визуализирани като бутони в реда или кутийката на тази резервацията.

Щракнете върху "Опростен изглед" за показване на резервациите като отделни кутийки или редове в различните секции.

Забележка: Тази опция не е приложима към "Разширеното търсене".