Гаранциите и статусът на потвърждение на резервация  в Clock PMS+ ви помага да управлявате гаранциите за резервация и прогреса при изпращането на писмо за потвърждение.

1. Гаранции

Гаранциите се използват за изчисление на изискуемите депозити в ОРС и писмата за потвърждение на резервация, както и да информира клиентите за общите условия на хотела, свързани с гаранциите.

 • Изберете предварително зададена гаранция от полето "Гаранционна политика", когато създавате или редактирате резервация.
 • Завършете със създаването на нова резервация и потвърдете с бутон "Създай" или "Запиши за съществуващи резервации.
Забележка: Името и описанието на избраната гаранция ще се появят в писмата за потвърждение към гостите. За повече информация относно задаването гаранции, вижте: Гаранционни политики

2. Писмо за потвърждение

Кликнете върху бутон "Потвърждение" на екрана на резервацията и изберете език на писмото за потвърждение към госта, след това:

 • Кликнете върху бутона "Изпрати", за да изпратите по имейл писмото за потвърждение;
 • Кликнете върху бутона "Печат", за да отпечатате писмото за потвърждение;

Проверете примерното потвърждение по-долу.

Вижте също: Настройки: Имейл с потвърждение на резервация

3. Статус на резервация

След като изпратите имейл с потвърждение на резервацията чрез бутона "Изпрати" на екрана за потвърждение, статусът на резервацията ще се промени от Непотвърдена на Потвърдена @ часа на изпращането на писмото за потвърждение, имейлът на госта.


Когато писмото за потвърждение към госта е изпратено чрез друг метод:

 • Кликнете върху бутона "Потвърдете!" на екрана за потвърждение, за да промените статуса на резервация от "Непотвърдена" на "Потвърдена";
 • Въведете метода на изпращане на писмото за потвърждение към гост в полето "Източник" на изскачащото съобщение;

4. Данни на кредитна карта

Ако през ОРС или канален мениджър са получени данните на кредитна карта като гаранция на резервация, те ще бъдат попълнени автоматично  полето "Кредитна карта" на резервацията. За да проверите данните на кредитната карта, Кликнете върху бутона "Редакция" до полето "Кредитна карта" на формата за редактиране на резервация;

Може също така ръчно да въведете данните на кредитната карта на клиент, получени като гаранция на резервация. Във формата за създаване/редактиране на резервация:

 • Щракнете върху бутона "Редакция" до полето "Кредитна карта";
 • Попълнете полетата за кредитна карта:
  • Номер на карта;
  • Вид;
  • Име на титуляр;
  • Съответния код на кредитна карта;
  • Месец и година на изтичане на кредитната карта;
 • Щракнете върху "Запиши";

5. Отметка "Гарантирана"

Всички очаквани гаранции могат да бъдат проследени в справката "Резервации, очакващи гарантиране".

 • Отбележете отметката "Гарантирана" на екрана за редакция на резервацията, когато условията на гаранцията са изпълнени от госта, например депозит или данните на кредитна карта са получени и т.н.
 • Същата резервация няма повече да се появява в справката "Резервации, очакващи гарантиране".

Пример: "Потвърждение на резервация"